'Met data, digitalisering en diensten willen we het intermediair optimaal ontzorgen'

'Met data, digitalisering en diensten willen we het intermediair optimaal ontzorgen'

Data, digitalisering en diensten. Met deze drie thema's wil Nationale-Nederlanden de intermediaire markt inspireren en ondersteunen. Harry van der Zwan, directeur Business Partners: "Adviseurs verwachten van ons dat wij als marktleider het voortouw nemen op actuele thema's in de markt."

Nationale-Nederlanden wil dé intermediaire verzekeraar zijn en inspireert en ondersteunt intermediairs op actuele thema’s. Twee actuele thema’s zijn data en digitalisering: "In de snel veranderende wereld om ons heen, waarbij de druk op de intermediaire markt toeneemt, zijn wij ervan overtuigd dat digitalisering het zakendoen in de driehoek klant - adviseur - verzekeraar gemakkelijker maakt", aldus Harry.

Digitalisering

"De ontwikkeling van ons offerteportaal is een mooi voorbeeld. We doen voortdurend onderzoek onder adviseurs om het hen zo makkelijk mogelijk te maken. Zo wordt het steeds eenvoudiger om meerdere offertes tegelijk aan te vragen. Adviseurs maken daar intensief gebruik van. Een ander voorbeeld is de optimalisatie van onze inlogautorisatie met de implementatie van eHerkenning. Daarmee kunnen we bedrijven op de juiste manier identificeren en veilig en betrouwbaar zaken doen."

Data-uitwisseling en datakwaliteit

We werken allemaal in een digitale omgeving. Om nog efficiënter met adviseurs te kunnen samenwerken, richt Nationale-Nederlanden zich onder meer op API’s (Application Programming Interface). Harry: "Ze verhogen de efficiency in de hele keten en maken handmatige handelingen overbodig. Daarnaast investeren we in datakwaliteit zodat we steeds beter in staat zijn risico’s in te schatten en te beheersen. Door onze benchmark- en risicodata te analyseren en af te stemmen op de klant, kunnen we de customer journey verder verbeteren en onze proposities steeds beter voor klanten laten werken."

Risico’s

"Data en digitalisering brengen ook risico’s met zich mee. Denk aan hacks en privacyschending. Nationale-Nederlanden werkt dan ook met een strikt ethisch kader", zegt Harry. "Bij elk data- en digitaliseringsproject stellen we onszelf altijd drie vragen: kunnen we het technisch, mogen we het wettelijk en willen we het ethisch. Voordat een project doorgaat, toetsen onze professionals op het gebied van data privacy, risk, legal en compliance onze activiteiten ook nog eens aan de wetten en regels. Zonder een volmondig “ja” als antwoord op al deze vragen gaat een project niet door."

Harry van der Zwan: "Bij elk data- en digitaliseringsproject stellen we onszelf altijd drie vragen: kunnen we het technisch, mogen we het wettelijk en willen we het ethisch."
Harry van der Zwan: "Bij elk data- en digitaliseringsproject stellen we onszelf altijd drie vragen: kunnen we het technisch, mogen we het wettelijk en willen we het ethisch."

Diensten

Nationale-Nederlanden is ervan overtuigd dat je de relatie klant - adviseur - verzekeraar ook kunt verstevigen door het aanbieden en ontwikkelen van diensten. Harry: "Neem bijvoorbeeld onze Human Capital Planner. Op dit moment werken we in co-creatie met adviseurs en werkgevers aan keuzebegeleiding. Zo kunnen we straks met op maat gesneden informatie werknemers helpen bij de financiële keuzes die ze door de nieuwe pensioenwet moeten maken. Deze informatie is cruciaal voor het verder ontwikkelen van goed werkgeverschap."

Benchmark en klantsignalen

Nationale-Nederlanden werkt aan twee nieuwe diensten voor de zakelijke markt: benchmark en klantsignalen. Harry: "We gaan binnen de wettelijke en ethische kaders benchmark- en risicodata aanbieden die het intermediair structureel een beter inzicht geven in de schadehistorie van zakelijke klanten ten opzichte van de sector waarin ze actief zijn. Dankzij deze benchmark krijgen hun klanten beter inzicht in hun schaderisico's en wat ze kunnen doen om die risico's te beperken. En dat leidt uiteindelijk tot minder schades bij de klant.
De tweede dienst betreft klantsignalen. Het intermediair ontvangt tijdig en automatisch signalen als klanten inspecties door gecertificeerde bedrijven moeten laten uitvoeren. Denk daarbij onder andere aan in de polis vastgelegde verplichte periodieke keuringen van elektrisch materieel, technische installaties en zonnepanelen."

Woningverduurzaming

Ook op het gebied van woningverduurzaming speelt data een belangrijke rol. Data geeft inzicht in de woonomgeving. "Met deze data geven we bewoners kennis over verschillende mogelijkheden, gebaseerd op hun eigen woning. Zo maken we het makkelijker om te verduurzamen. Om woningeigenaren te begeleiden, hebben we Powerly opgezet. Powerly biedt een online woningcheck, advies op maat en een landelijk dekkend netwerk van installateurs. Zo helpen we de energietransitie in Nederland op gang."

Open Insurance

Open Insurance is in de ogen van Harry een volgende stap én gamechanger voor de verzekeringsindustrie. "We zullen als verzekeraar veel meer data ontvangen en deze op maat maken voor klanten en adviseurs. Waar nodig met toestemming van de klant. Dit helpt om klanten en adviseurs nóg beter inzicht en overzicht geven. Je kunt straks bijvoorbeeld precies zien of iemand is onder- of oververzekerd. Enorm handig voor de adviseur. Met deze informatie kan hij zijn advies immers verfijnen."

Harry van der Zwan: "We zullen als verzekeraar veel meer data ontvangen en deze op maat maken voor klanten en adviseurs."
Harry van der Zwan: "We zullen als verzekeraar veel meer data ontvangen en deze op maat maken voor klanten en adviseurs."

Dé intermediaire verzekeraar

Het staat buiten kijf: Nationale-Nederlanden wil dé intermediaire verzekeraar van Nederland zijn en blijven. Het bedenken van oplossingen doet Nationale-Nederlanden altijd in nauwe samenwerking met adviseurs. "Daarbij zetten we in op het creëren van synergie en een duurzame relatie", zegt Harry. Een actueel voorbeeld daarvan is Hello Mobility, de datagedreven schadepreventieoplossing voor transport, logistiek, personenvervoer en last mile delivery.  

Nationale-Nederlanden neemt verantwoordelijkheid voor haar transitie naar dienstverlener in een datagedreven samenwerkingsmodel. Harry: "Dat doen we vanuit onze overtuiging dat klantbetrokkenheid, een sterk intermediair distributiekanaal en een sterk merk als Nationale-Nederlanden leiden tot vertrouwen en duurzame waardecreatie bij klanten en adviseurs."

Dit artikel is gesponsord door Nationale-Nederlanden.