Nationale-Nederlanden breidt wagenparkverzekering uit naar maximaal 250 voertuigen

Nationale-Nederlanden breidt wagenparkverzekering uit naar maximaal 250 voertuigen
"We zijn nu klaar voor de stap van maximaal 50 naar maximaal 250 voertuigen. Uit ervaring weet ik dat wij die markt goed kunnen bedienen."

Nationale-Nederlanden breidt vanaf dit najaar haar zakelijke wagenparkverzekering uit van maximaal 50 voertuigen naar maximaal 250 voertuigen. Deze uitbreiding past in de strategie van de verzekeraar om de verzekerbaarheid te vergroten en om haar adviseurs en klanten passende producten en diensten aan te bieden.

De wagenparkverzekering van Nationale-Nederlanden verzekert alle personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en aanhangers op één polis. "Omstreeks 2014 was de markt voor het verzekeren van grotere wagenparken vanwege de grote prijsdruk verlieslatend’, vertelt senior manager Joeri Jedeloo.

"Desondanks waren veel verzekeraars bereid om dit verlies in te kopen omwille van premiegroei. Aan deze prijsmarkt hebben wij niet meegedaan. Met het oog op het rendement van onze portefeuille hebben we destijds besloten om alleen nog maar ondernemers met wagenparken tot maximaal 50 voertuigen te verzekeren."

Senior manager Joeri Jedeloo.
Senior manager Joeri Jedeloo.

Persoonlijke coaching en datagedreven schadepreventie

Door deze ontwikkeling is onverzekerbaarheid de afgelopen jaren een begrijpelijke zorg van adviseurs en hun klanten. Om de verzekerbaarheid te verbeteren heeft Nationale-Nederlanden volgens Arjan Nollen, directeur Marketing & Verkoop, Schade Intermediair, dan ook stevig ingezet op samenwerking in de driehoek klant - adviseur - verzekeraar. "Samen met adviseurs en een team van ruim 30 technisch risicodeskundigen zijn we destijds begonnen met het intensiveren van de persoonlijke coaching van ondernemers met een wagenpark. Gaandeweg groeide het idee om deze coaching uit te breiden met datagedreven schadepreventie. Daarmee maken we veilig rijgedrag voor ondernemers en chauffeurs inzichtelijk, en kunnen ondernemers kosten besparen en duurzaam ondernemen met hun wagenpark. Zo maken we wagenparken in Nederland verzekerbaarder. En daar hebben we allemaal baat bij."

Arjan Nollen, directeur Marketing &. Verkoop, Schade Intermediair
Arjan Nollen, directeur Marketing &. Verkoop, Schade Intermediair

Van 50 naar 250 voertuigen

Nu kiest Nationale-Nederlanden ervoor om weer wagenparken tot 250 voertuigen te verzekeren. "De afgelopen jaren hebben we bewezen dat we een goed gewaardeerde, duurzame en rendabele propositie in de markt kunnen neerzetten voor ondernemers met een wagenpark tot maximaal 50 voertuigen", aldus Joeri. "Met dit fundament, in combinatie met onze kennis over persoonlijke coaching en datagedreven schadepreventie, zijn we nu klaar voor de stap van maximaal 50 naar maximaal 250 voertuigen. Uit ervaring weet ik dat wij die markt goed kunnen bedienen."

Grootste deel van de markt afgedekt

Nationale-Nederlanden legt de grens bewust bij 250 voertuigen. "Wagenparken tot maximaal 50 en tot maximaal 250 voertuigen vormen respectievelijk ongeveer 75 en 20 procent van de markt", aldus Joeri.

"Zo dekken we dus het grootste gedeelte van de markt van wagenparkverzekeringen voor grootzakelijk transport af. De wagenparken met meer dan 250 voertuigen vormen met ongeveer 5 procent een klein deel van de markt. Dit is een nichemarkt met een aparte dynamiek en waarvoor een specifiek serviceapparaat is vereist."

Verzekerbaarheid vergroten

De nieuwe propositie past ook in de bredere bedrijfsstrategie van Nationale-Nederlanden, zegt Arjan. "Bij de integratie de afgelopen jaren van verschillende verzekeraars in ons bedrijf hebben we het rendement en de kwaliteit van onze dienstverlening elk jaar verbeterd. Nu deze integratie is afgerond zijn we in Nederland één van de belangrijkste en grootste schadeverzekeraars met een breed aanbod. Het is onze ambitie en we voelen onze verantwoordelijkheid om de verzekerbaarheid te vergroten en onze adviseurs en klanten passende producten en diensten aan te bieden. De stap die we met onze wagenparkverzekering maken van 50 naar 250 voertuigen is daar een mooi voorbeeld van. Maar er zijn meer voorbeelden. Zo zijn we gestart met een pilot onder recyclingbedrijven om te kijken hoe deze sector kan worden verzekerd. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om light electric vehicles te verzekeren."

Bedrijfscontinuïteit geborgd

Vanzelfsprekend willen klanten een redelijke prijs voor hun wagenparkverzekering. Maar het allerbelangrijkste vinden zij volgens Arjan dat hun wagenpark goed is verzekerd. "De bedrijfscontinuïteit van hun ondernemingen is goed geborgd bij een solide en solvabele verzekeraar als Nationale-Nederlanden."

Per direct afsluiten

Adviseurs kunnen per direct een verzekering afsluiten voor wagenparken tot maximaal 250 voertuigen met ingangsdatum 1 januari 2023.

Dit artikel is gesponsord door Nationale-Nederlanden

NN Group

Lees hier meer van deze partner: Partnerdossier NN Group