Dubbele straf voorkomen door goede samenwerking

Dubbele straf voorkomen door goede samenwerking

Hoe verwoestend de gevolgen van een verkeersongeval kunnen zijn voor de toekomst van jonge verkeersslachtoffers, werd ons bijna weer overduidelijk. Maar dat diezelfde toekomst door het aangaan van goede dialoog toch zonnig kan uitpakken, is één van de redenen waarom het vak van letselschade-expert zoveel voldoening geeft. Een artikel van Nostimos.

Je bent een jongeman van 25 jaar, werkt hard als ict-monteur bij je ouders in de zaak. Nu nog in loondienst, maar je hebt net met je ouders de afspraak gemaakt dat jij de zaak gaat overnemen. De wereld ligt aan je voeten en de toekomst is rooskleurig. Totdat je op eerste pinksterdag 2011 een ritje maakt op de motor en wordt aangereden door een automobilist die op een weg keerde, maar daarbij niet goed om zich heen keek. Gevolg: een zware - en naar later bleek blijvende - blessure aan de schouder en licht hersenletsel.

Vanaf het begin staat vast dat de motorrijder geen enkele blaam trof en hebben wij hem kunnen bijstaan om dit goed af te wikkelen.

Wat volgt is een periode van revalideren en weer opkrabbelen. Dit lukt best goed, maar helaas komt de betrokkene niet weer op zijn oude energieniveau en wordt hij ook gehinderd door klachten van de schouder. Dit is ook de conclusie van het UWV, dat de betrokkene 20% verminderd arbeidsgeschikt acht. De schade die in dit verband ontstaat, verlies aan verdienvermogen, wordt door de verzekeraar gecompenseerd.

'Hij zag bijna zijn toekomst in duigen vallen. Iets wat ons ook na aan het hart lag'”

Verder met zijn toekomst, ondanks letselschade

Toch laat hij de moed niet zakken. Hij is vast van zin het bedrijf van zijn ouders alsnog over te nemen. Maar wel op een toekomstbestendige manier. Daaronder schaart hij onder meer het afsluiten van een AOV. Bij zijn aanvraag noteert hij wel eerlijk zijn medische beperkingen, maar vermeldt hij ook dat hij een modus heeft gevonden om zijn werk goed uit te voeren. Aan dat laatste blijken de verzekeraars helaas geen boodschap te hebben. Overal krijgt hij nul op het rekest. Niemand lijkt dit risico te willen verzekeren, zelfs niet tegen een hogere premie of gedeeltelijke uitsluiting. Hij zag bijna zijn toekomst in duigen vallen. Iets wat ons ook na aan het hart lag.

Openhartige onderhandeling

Wij zijn in overleg met partijen op zoek gegaan naar een werkbare oplossing. Hierbij de verzekeraar er op wijzend dat het volledige risico nu bij hen lag, kwamen we uit bij een mogelijke oplossing de AOV onder te brengen bij een werkmaatschappij van de aansprakelijkheidsverzekeraar, die zich heeft gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Verschillende varianten hebben we besproken om cliënt toch verzekerd te krijgen, waarbij in eerste instantie ook gesproken werd over een hogere premie of gedeeltelijke uitsluiting. Voor iemand aan het begin van zijn carrière niet ideaal. Daarop volgden zeer constructieve gesprekken met onder andere hun arbeidsdeskundige en de schaderegelaar.

De arbeidsdeskundige slaagde er zeer goed in uit te gaan van alles wat wel mogelijk was. Vanuit dat positieve vertrekpunt is er een voorstel gemaakt dat wij in een overleg met de verzekeraar en de arbeidsdeskundige aan betrokkene hebben kunnen voorleggen.

Ondernemer met een verzekerde toekomst

Aan betrokkene werd uiteindelijk een ‘schone’, dus zonder beperkingen of uitsluitingen, AOV-polis aangeboden. De aansprakelijkheidsverzekeraar en de AOV-verzekeraar hebben onderling afspraken gemaakt en zodoende is het slachtoffer niet opgezadeld met risico’s of extra kosten. Hiermee kan deze jonge ondernemer zich volledig richten op het ondernemen en gaat hij een verzekerde toekomst tegemoet.

Letselschadezaken vragen om doorzettingsvermogen

Letselschade heeft vaak vele kanten, waarbij verschil in interpretatie een belangrijke rol kan spelen. Om het slachtoffer zo snel en zo goed mogelijk uit zijn slachtofferrol te halen en om juist ook positieve mogelijkheden te schetsen is goede bijstand van groot belang. Aspecten die daarbij een belangrijke rol spelen, zijn persoonlijk contact, kennis van wetten en regels, goede onderbouwing van de letselschade en doorzettingsvermogen. Wilt u ook het beste voor uw cliënt? Bel dan Nostimos op 088 - 667 84 66 of stuur een e-mail naar nieuw@nostimos.nl. Of bezoek www.nostimos.nl.

Dit artikel is gesponsord door Nostimos