nieuws

Tussenpersoon draait deels op voor fout verzekeringsadvies

Schade 2134

Een assurantietussenpersoon uit Heemskerk is grotendeels aansprakelijk voor de schade als gevolg van een fout advies aan de eigenaar van een metselbedrijf. Zij heeft verzuimd de metselaar erop te wijzen dat hij een landmaterieelverzekering had moeten afsluiten.

Tussenpersoon draait deels op voor fout verzekeringsadvies

De vorkheftruck was in oktober 2012 betrokken bij een ongeval op een bouwplaats, waarbij iemand zwaargewond raakte. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekte de schade niet, omdat materieel dat in gebruik is als motorrijtuig buiten de dekking van de betreffende verzekering valt.

Adviseur wist dat metselaar vorkheftruck heeft

De metselaar had via de tussenpersoon een AVB afgesloten; ook privé maakte hij gebruik van haar diensten. De adviseur was ervan op de hoogte dat de man een palletvorkheftruck in bezit had of had dat moeten weten, omdat deze altijd in het zicht stond wanneer zij op huisbezoek kwam.

Verzekeringseisen staan in onderaannemingsovereenkomst

In 2012 sloot de metselaar een onderaannemingsovereenkomst met een bedrijf voor een klus, waarin onder meer is vastgelegd de gebruikte machines en materieel zijn verzekerd overeenkomstig de eis van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen  Twee personen gingen aan de slag voor de metselaar; een van hen raakte in oktober 2012 ernstig gewond bij een ongeval waarbij de heftruck betrokken was.

Werkmaterieelverzekering was noodzakelijk

De AVB-verzekeraar van de metselaar, ASR, wees de claim die de tussenpersoon had ingediend bij de verzekeraar af, omdat het voertuig gebruikt is als motorrijtuig; iets wat niet onder de polisvoorwaarden valt. Voor de heftruck had een werkmaterieelverzekering afgesloten moeten zijn; de tussenpersoon had die moeten adviseren.

Tussenpersoon is maar deels aansprakelijk

De metselaar vindt dat de adviseur daarom aansprakelijk is voor de schade. De rechtbank is het daarmee eens; echter is de man zelf ook deels verantwoordelijk. In de onderaannemingsovereenkomst is namelijk bepaald dat de metselaar moest zorgdragen voor een verzekering van de heftruck. Hij had daarom zelf moeten controleren of zijn verzekering volstond. De rechtbank heeft daarom bepaald dat de assurantietussenpersoon voor 70% van de schade moet opdraaien en de metselaar voor 30%. De omvang van de schade moet nog worden bepaald.

Reageer op dit artikel