nieuws

ZLM staakt verzekeren landbouwvoertuigen

Schade 4375

Boeren kunnen hun tractor en andere landbouwvoertuigen niet langer verzekeren bij ZLM. De Zuidelijke Landbouw Maatschappij, waar de afkorting ZLM officieel voor staat, stopt met ingang van 2020 met het verzekeren van agrarische voertuigen. Het aantal van 3.000 agrarische klanten is voor de verzekeraar te gering om zelf het risico te blijven dragen.

ZLM staakt verzekeren landbouwvoertuigen

“Daardoor is het moeilijker om een verzekering te bieden tegen een gunstige premie”, zegt directeur verzekeringszaken Oscar Monshouwer. “Voor de klant is het beter om naar een gespecialiseerde partij, zoals De Zeeuwse, te gaan.” Wel maakt Monshouwer een kanttekening. “Via onze afdeling bemiddeling is het nog wel mogelijk om een verzekering af te sluiten. Het risico wordt alleen gedragen door een andere verzekeraar.”

Agrarische verzekeringen

De ZLM is in 1843 opgericht als Zeeuwsche Landbouw Maatschappij; later werd de naam gewijzigd in Zuidelijke Landbouw Maatschappij, omdat de agrarische verzekeraar zich ook op de provincie Noord-Brabant ging richten. “We zijn van 100% agrarische verzekeringen gegaan naar 99,5% particuliere verzekeringen”, vervolgt Monshouwer. “Van andere agrarische verzekeringen hebben we al langer geleden afscheid genomen en nu ook van het laatste restje.”

Hij geeft aan dat van de agrarische klanten die ZLM rechtstreeks bedient 95% procent ervoor heeft gekozen om de verzekering van agrarische voertuigen bij De Zeeuwse Verzekeringen onder te brengen. “Die heeft onze polis gekopieerd en hanteert dezelfde premies en voorwaarden”, aldus de directeur verzekeringen. “Maar het is uiteraard aan de agrariërs zelf om te beslissen wat ze doen. Een deel van de agrarische voertuigen is ook via tussenpersonen verzekerd. Monshouwer geeft aan daarvan nog niet de keuze te kennen van alle klanten.

Gespecialiseerd

Hij meent dat agrariërs beter af zijn bij een verzekeraar die is gespecialiseerd in de sector. “Je ziet in de agrarische sector steeds meer concentratie en ook dat de risico’s toenemen. Wij hebben alleen klanten in Zeeland en Brabant, waardoor je ook een concentratie van de risico’s krijgt. Bij een paar klappen in negatieve zin, zou dat te grote gevolgen hebben.”

Reageer op dit artikel