nieuws

Willem Bol haalt ook bakzeil bij Hoge Raad

Schade 23004

Willem Bol heeft opnieuw bakzeil gehaald. Bovendien moet de voormalig presentator diep in de buidel tasten nu de Hoge Raad het cassatieberoep tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verworpen, en hij voor de proceskosten moet opdraaien. Met het arrest van het hoogste rechtscollege is de procedure die Bol voerde tegen Generali en haar rechtsopvolger ASR afgerond.

Willem Bol haalt ook bakzeil bij Hoge Raad

Bol verzet zich al jaren met hand en tand tegen het staken van uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid door Generali/ASR en Zwitserleven. Hij voerde rechtszaken, waarbij hij in het ongelijk werd gesteld en ook bij de geschillencommissie van Kifid kreeg hij het gelijk niet aan zijn zijde.

AOV-uitkering

Aanleiding voor de reeks juridische procedures is het stopzetten van de de AOV-uitkering door Generali eind 2014. Dit volgde na een onderzoek waaruit bleek dat Bol ondanks een hernia nog altijd substantiële inkomsten had. De Amersfoortse (ASR) signaleerde de fraudemelding in het daarvoor bestemde register en zegde de polis aan Bol op. Zwitserleven (Vivat) deed hetzelfde.

Grove fouten

In september meldde de Arnhemse advocaat Carien Langereis namens Bol nog dat grove fouten zouden zijn gemaakt tijdens de procedures tussen Bol en Generali. Volgens haar is onomstotelijk vastgesteld dat de verkeerde polisvoorwaarden zijn gehanteerd. “Namelijk verouderde niet meer geldende. Dit heeft in beginsel grote gevolgen voor de procedure en de uitspraken zoals die zijn gedaan door de voorzieningenrechter, rechtbank en het hof. Zij zijn allemaal op het verkeerde been gezet bij hun oordeel. Gevolg van deze fouten is dat Willem Bol het al jaren moet stellen zonder welke inkomsten dan ook.”

Cassatie

Bij het de Hoge Raad werd onder meer aangevoerd dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat Bol geen bewijs mag leveren dat het was toegestaan om op arbeidstherapeutische basis te werken. Ook vindt hij dat  het hof geen helderheid heeft gegeven wanneer volgens de verzekeringsovereenkomst  sprake is van arbeidsongeschiktheid.

De Hoge Raad oordeelde dat de klachten van Bol zich niet lenen om in cassatie te behandelen. “De aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling”, aldus advocaat-generaal Ton Hartlief.

Herroeping arrest

Tegen het arrest van het hoogste rechtscollege staat geen rechtsmiddel meer open. Formeel heeft Bol nog wel de mogelijkheid om zogeheten herroeping van het arrest te vragen op basis van vermeend bedrog. Dit moet binnen drie maanden na afronding van de cassatieprocedure gestart worden met een dagvaarding.

Reageer op dit artikel