nieuws

Rechter: DAS moet verhuurder populair Airbnb-adres toch bijstaan

Schade 5297

Als je vijf of zes keer per maand Airbnb-toeristen in huis haalt, is dan nog sprake van tijdelijke verhuur? Nee, vindt DAS. De rechtsbijstandverzekeraar weigerde om die reden een klant bij te staan in een conflict met de gemeente. De rechtbank Amsterdam denkt er anders over. DAS moet alsnog de kosten voor rechtsbijstand vergoeden.

Rechter: DAS moet verhuurder populair Airbnb-adres toch bijstaan

De verzekerde in deze rechtszaak heeft een rechtsbijstandverzekering bij ASR die wordt uitgevoerd door DAS. Hij doet aanspraak op die polis als de gemeente waar hij woont in september 2018 dreigt met een last onder dwangsom. Volgens de gemeente handelt de man in strijd met het bestemmingsplan door zijn appartement veelvuldig aan te bieden voor Airbnb-verhuur.

59 recensies in tien maanden

De man schakelt DAS in en vertelt dat hij incidenteel zijn woning verhuurt. Als hij in het buitenland verkeert voor werk, maar ook als hij in Nederland is. DAS bericht dat het geschil met de gemeente onder de dekking van zijn polis valt, maar komt daar een week later op terug. De rechtsbijstandverzekeraar heeft de advertentie op Airbnb opgezocht en ziet “maar liefst 59 recensies sinds januari 2018”. “Dit betekent minimaal 5 à 6 advertenties van betalende bezoekers/toeristen per maand”, schrijft DAS. “Op basis van deze nieuwe informatie zult u begrijpen dat we de zaak niet in behandeling nemen, aangezien er zeker geen sprake is van incidentele verhuur.”

Privépersoon

De man begrijpt dat niet en stapt naar de kantonrechter. Hij eist vergoeding voor de advocaatkosten die hij heeft gemaakt in het conflict met de gemeente.

DAS betoogt bij de rechtbank Amsterdam dat het zijn van een privépersoon bij een conflict een primair dekkingsvereiste is. Dat staat in artikel 3.1 van de polisvoorwaarden. Hier verdient de man geld met verhuur van zijn woning. Dan kan geen sprake zijn van een privépersoon.

De rechter veegt dat argument van tafel. In het dekkingsoverzicht van de verzekering staat namelijk omschreven dat conflicten die te maken hebben met het verhuren van de eigen woning zijn gedekt. De uitleg die DAS geeft aan artikel 3.1 van de polisvoorwaarden (privépersoon) is volgens de rechter niet verenigbaar met de voorwaarden in het geheel.

Stelselmatige verhuur

Vervolgens stelt DAS dat geen sprake is van tijdelijke verhuur. “Een verhuursituatie is niet tijdelijk als de woning stelselmatig wordt verhuurd of te huur wordt aangeboden, ook niet als het steeds gaat om korte huurperiodes, zoals via Airbnb. Een woning kan wel één of twee keer per maand worden verhuurd, maar niet zes of zeven keer per maand, omdat dan sprake is van stelselmatigheid”, aldus de verzekeraar.

De man geeft aan dat hij zelf in het appartement woont en dat hij zijn woning nooit voor onbepaalde tijd verhuurt. Er is volgens hem geen sprake van permanente verhuur. “De intensiteit van de verhuur maakt niet dat geen sprake kan zijn van tijdelijke aard”, meent hij.

Uitleg DAS onjuist

Dat vindt ook de kantonrechter. De uitleg dat tijdelijke verhuur betekent ‘verhuur voor steeds korte periodes’ komt het best overeen met de bewoordingen in het dekkingsoverzicht en met gewoon taalgebruik. “De door DAS bepleite uitleg, waarbij ‘tijdelijk’ volgens haar zou betekenen dat de woning alleen gedurende een korte periode mag worden verhuurd dan wel dat de woning slechts enkele keren per maand verhuurd mag worden, vindt geen steun in de bewoordingen van het dekkingsoverzicht”, luidt de uitspraak.

De kantonrechter veroordeelt DAS tot vergoeding van de advocaatkosten die de verzekerde maakte in het geschil met de gemeente. Die bedragen bijna 6.000 euro. Daar komt nog een kleine 4.400 euro bij voor de kosten van de rechtsbijstand in de procedure tegen DAS zelf.

Reageer op dit artikel