nieuws

Interpolis moet bollenkweker ruim ton betalen voor verbrande zaden

Schade 5041

Bloembollen en zaden hebben dezelfde functie en zijn daarom ook allebei verzekerd onder de zakelijke brandverzekering van Interpolis. Dat oordeelt de rechtbank Amsterdam in een geschil tussen een bollenkweker en de verzekeraar. Die wilde na een verwoestende brand wel de verloren gegane bloembollen vergoeden, maar niet de zaden.

Interpolis moet bollenkweker ruim ton betalen voor verbrande zaden

De kweker van bollen en vaste planten had via de Rabobank een Bedrijven Compact Polis Agrarisch afgesloten bij Interpolis. Op de verzekering was onder andere voor 2,5 miljoen euro aan bloembollen verzekerd.

In het voorjaar van 2017 brandt de kwekerij volledig af. Op het moment van de brand is voor bijna 550.000 euro aan bollen en knollen aanwezig. Ook gaat voor ruim 122.000 euro aan zaden uit de voorraad in vlammen op. Interpolis laat weten die zaden niet te vergoeden omdat ze niet apart vermeld staan op de verzekeringspolis.

Eén functie, één risico

Bij de rechtbank Amsterdam betoogt de kweker dat bloembollen en zaden als één begrip moeten worden gezien. Ze vervullen binnen de kwekerij precies dezelfde functie: het vermenigvuldigen van de plantsoort. Het zaad wordt gewonnen uit de bloem en groeit vervolgens zelf weer uit tot bloembol. Wanneer een zaadje bloembol wordt, noemt de kweker een semantische discussie.

Hij maakt op zijn bedrijf geen onderscheid tussen bloembollen en zaden en zijn tussenpersoon Rabobank deed dat evenmin. Bovendien is er geen verschil in risico, want beide producten zijn elk jaar gedurende dezelfde periode op het bedrijf aanwezig.

Geen premie betaald voor zaden

Interpolis denkt daar anders over. De bloembollen zijn wel ter verzekering aangeboden, de zaden niet. Onder de verzekering zijn bloembollen en zaden namelijk afzonderlijke roerende zaken uit een limitatieve lijst van items die als ‘voorraad zaken en producten’ worden aangemerkt. Bij het sluiten, maar ook tijdens de looptijd is volgens Interpolis nooit over zaden gesproken. Daarvoor is ook geen premie betaald. Dat bloembollen en zaden niet verschillen in functie of risico, doet daar niets aan af.

Geen concrete onderbouwing

De rechter vindt het betoog van de kweker dat bij de aanmelding van 2,5 miljoen euro aan bloembollen ook zaden waren inbegrepen overtuigender. Dit is bovendien door Rabobank onderschreven. Interpolis heeft niet concreet onderbouwd waarom het deze zienswijze betwist. Alleen de hoogte van het verzekerd bedrag had al een lampje moeten doen branden dat het hier ook om zaden zou gaan.

Plantaardig zaad

Dat onder de categorie ‘voorraad zaken en producten’ ook ‘plantaardig zaad’ wordt genoemd, is voor de rechter onvoldoende om aan te nemen dat onderscheid tussen bloembollen en zaden voor de verzekering van de belang is. Bovendien stond de term ‘bloembollen’ niet in diezelfde omschrijving. Dat de interne computersystemen van Interpolis wel onderscheid maken tussen bloembollen en zaden, doet volgens de rechter niet ter zake. De bloemenkweker kon dat niet weten.

De rechtbank Amsterdam draagt Interpolis daarom op alsnog de zaden te vergoeden. Dat komt neer op een schadepost van 122.199 euro. De verzekeraar draait ook op voor ruim 10.000 euro aan proces- en incassokosten.

Reageer op dit artikel