nieuws

Garagist aansprakelijk voor diefstal van klassieke auto voor zijn voordeur

Schade 3081

Het gerechtshof in Den Bosch acht een garagehouder aansprakelijk voor de diefstal van een klassieke Range Rover van een klant. De hersteller had de Vogue SE uit 1972 in bewaring voor reparatie. In plaats van op zijn omheinde garagebedrijf, parkeerde hij de auto ’s nachts voor de deur van zijn huis. Omdat de diefstal hem valt aan te rekenen, moet hij het verschil tussen de uitgekeerde dagwaarde en de taxatiewaarde vergoeden.

Garagist aansprakelijk voor diefstal van klassieke auto voor zijn voordeur

Dat verschil is fors. De klant koopt zijn Range Rover in 2005 voor 13.000 euro. In de jaren daarna steekt hij nog eens bijna 80.000 euro in de restauratie. Na de diefstal voert CED in opdracht van verzekeraar Allianz de schadevaststelling uit. De expert legt uit dat de uitkering wordt gedaan op basis van de dagwaarde en niet de hogere taxatiewaarde. Allianz betaalt 21.000 euro aan de consument.

Garagehouder heeft een zorgplicht

De garagehouder vindt zichzelf niet aansprakelijk voor de diefstal van de auto. Nergens in de overeenkomst staat dat hij gehouden is om de auto’s van klanten op zijn afgesloten terrein te stallen. Aanvankelijk stelt de rechtbank in Roermond hem ook in het gelijk, maar het hof vernietigt dat vonnis in hoger beroep. Volgens de rechter rust op de garagehouder als professioneel bewaarnemer de zorgplicht om maatregelen te treffen die voorkomen dat auto’s die naar hun aard diefstalgevoelig zijn gestolen worden.

Garagehouder mocht er niet zonder meer op vertrouwen dat een Range Rover-alarm uit 1994 afdoende bescherming biedt

Klassieker voor de deur

De garagehouder heeft volgens de rechter niet aan die zorgplicht voldaan door de auto ’s nachts voor de deur van zijn eigen woonhuis te parkeren.

“Indien al zou moeten worden aangenomen dat [garagehouder] buiten het normale afsluiten van de Range Rover nog andere maatregelen heeft genomen om diefstal van de auto te voorkomen, zoals het parkeren van de Range Rover onder het licht van een straatlantaarn, in het zicht van de woning […] en met het autoalarm klasse 3 ingeschakeld, dan nog mocht van [garagehouder] als goed bewaarnemer in de gegeven omstandigheden worden verwacht dat hij de Range Rover op zijn bedrijfsterrein zou parkeren”, schrijft de rechter in het vonnis.

Hek op verzoek verzekeraar

De garagehouder had bovendien beter moeten weten omdat het hek rond zijn bedrijf geplaatst werd op verzoek van zijn eigen verzekeraar. Dat gebeurde nadat een auto van zijn terrein gestolen werd. Het hof voegt daaraan toe: “Als professional en als iemand die kennelijk een reputatie heeft opgebouwd als het gaat om het restaureren van oude Range Rovers, mocht [garagehouder] er niet zonder meer op vertrouwen dat een origineel Range Rover alarm uit 1994 afdoende bescherming biedt.”

Parkeren buiten het hek gebeurde vaker

Volgens de garagehouder kwam het veel vaker voor dat hij auto’s tijdelijk thuis parkeerde, en waren zijn klanten daar ook mee bekend. Volgens de rechter is er geen bewijs voor die toestemming. Gelet op alle omstandigheden acht het hof de garagehouder aansprakelijk voor de diefstal.

Nieuwe taxatie

Hoeveel de garagehouder moet betalen is overigens nog onbekend. De klant beschikt wel over een taxatierapport dat de herbouwwaarde vaststelt op 50.000 euro, maar dat is volgens de rechter een partijverklaring die bovendien onvoldoende onderbouwd is. De klant moet bij de rechter een completere taxatie inleveren voor het schadebedrag kan worden vastgesteld.

Reageer op dit artikel