nieuws

Exorbitante vergoeding MisterClaim teruggefloten door gerechtshof

Schade 2342

Een scooterrijder kreeg van Allianz na een ongeval een schadevergoeding van in totaal 34.000 euro. Letselschadeadvocaat Rogier Witlox diende met zijn bedrijf MisterClaim daar een factuur voor in van 28.630 euro aan buitengerechtelijke kosten. Nog los van de 50 procent no cure, no pay-vergoeding die hij van het slachtoffer zou ontvangen. Het gerechtshof in Den Haag zette er een streep door.

Exorbitante vergoeding MisterClaim teruggefloten door gerechtshof

Witlox is maar een deel van de afwikkeling de belangenbehartiger van het slachtoffer. In die periode tussen december 2011 en september 2015 dient hij voor 10.660 euro aan facturen in bij Allianz, die allemaal worden betaald. Als zijn klant besluit een andere advocaat in de arm te nemen, stuurt hij nog eens een rekening van ruim 18.000 euro voor zijn diensten. Plus 2.420 euro succesfee (inclusief btw) voor het voorschot van 4.000 euro dat Allianz al betaalde aan het slachtoffer.

MisterClaim: passend tarief

De zaak komt voor de rechter. Allianz krijgt gelijk en Witlox gaat in hoger beroep. Wat MisterClaim betreft kan de rekening van 18.000 euro de dubbele redelijkheidstoets prima doorstaan: de gemaakte uren waren noodzakelijk en zijn tegen een passend tarief uitgevoerd.

Allianz ziet dat anders en vindt ook de rechter aan zijn zijde. De werkzaamheden van Witlox bestonden vooral uit het inventariseren en doorzenden van stukken. Hij rekende daar tussen de 275 en 325 euro per uur voor. Een tarief van tussen de 100 en maximaal 150 euro per uur was volgens Allianz passender geweest. Van een arbeidsintensieve zaak met juridische en medische complicaties is volgens de verzekeraar nooit sprake geweest.

Bellen en mailen

De urendeclaraties van Witlox leveren volgens de rechter geen bewijs dat de zaak wel complex was. Daarin staan alleen activiteiten als het voeren van telefoongesprekken of het verzenden van e-mails, zonder nadere toelichting over de aard en noodzaak van de werkzaamheden. “Overigens blijkt uit de wel zeer korte inhoud van de gevoerde correspondentie dat dit voor een overgrote deel juridisch gezien geen complexe e-mails betreffen”, schrijft het hof.

Onredelijk hoge kosten

Volgens de rechter kan de redelijkheid van buitengerechtelijke kosten ook afgemeten worden aan de hoogte van het uitgekeerde schadebedrag. “In dit geval bedragen de door Witlox gedeclareerde kosten van in totaal € 28.630 bijna 85% van de uiteindelijk aan [betrokkene] in verband met het […] scooterongeval uitgekeerde schadevergoeding van € 34.000. Daarmee kunnen die kosten in verhouding tot de uitgekeerde schade worden aangemerkt als onredelijk hoog […].”

De rechter vervolgt: “Daarbij is bovendien van belang dat de uiteindelijke regeling met een slotuitkering van € 30.000 niet meer door Witlox, maar door de opvolgend gemachtigde van [betrokkene] is bereikt, waarvoor ook buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt. Dat het bereiken van die regeling voor een groot deel is gebaseerd op de werkzaamheden van Witlox, zoals zij heeft gesteld, kan zonder nadere onderbouwing, die zij niet heeft gegeven, niet worden gevolgd […].”

Eerdere betaling voldoende

De rechtbank stelde eerder dat de betaling van 10.660 euro die MisterClaim al van Allianz had ontvangen, plus de succesfee van 2.420 euro, voldoende beloning was voor zijn diensten. Het gerechtshof bekrachtigt die uitspraak en veroordeelt Witlox ook tot het vergoeden van de advocaatkosten voor het hoger beroep van Allianz.

Reageer op dit artikel