nieuws

Ziekteverzuim Nederland stabiliseert; kwart langdurig verzuim door stress

Schade 1458

Het gemiddelde ziekteverzuim stabiliseert in de tweede helft van dit jaar. Deze conclusie trekt de ArboNed. De arbodienst gaat ervan uit dat het verzuim dit jaar uitkomt op 4,2%, net zo hoog als vorig jaar.

Ziekteverzuim Nederland stabiliseert; kwart langdurig verzuim door stress

Sinds 2016 neemt het percentage verzuim toe van 3,5% in 2016 naar 3,7% in 2017 tot 4,2% in 2018. Hoewel er dit jaar volgens ArboNed geen sprake meer lijkt te zijn van een stijging, is het percentage volgens de dienst nog steeds hoog, vooral in de niet-commerciële dienstverlening.

Psychische klachten

Binnen het mkb (tot 200 werknemers) is het gemiddelde verzuim in de eerste helft van 2019 het laagst: 3,8%. Bij grote bedrijven (vanaf 200 medewerkers) ligt dit percentage op 4,9. Van het langdurende verzuim (vanaf 42 dagen) wordt het grootste deel veroorzaakt door psychische klachten: 35%. Een kwart van het langdurend verzuim is stressgerelateerd.

In de meeste gevallen duurt het verzuim in Nederland korter dan 42 dagen. In 11% van alle verzuimmeldingen is sprake van een verzuim dat langer duurt dan 6 weken. De betreffende 11% is verantwoordelijk voor 76% van het totaal aantal verzuimdagen in Nederland.

Algoritmes

“Des te belangrijker is het om niet te wachten tot het te laat is, maar structureel preventieve maatregelen te nemen om langdurend verzuim voor te zijn”, zegt directeur medische zaken Truus van Amerongen van ArboNed. “Helaas is niet al het verzuim te voorkomen.” Ze geeft aan dat aan stressgerelateerd verzuim zeker wel iets te doen is. “Onder andere door de signalen vroegtijdig te herkennen, bespreekbaar te maken en stressbronnen aan te boren. Hiervoor zetten we slimme algoritmes in. Op basis van eerste analyses blijkt dat we op basis van verkregen vragenlijstdata een goede voorspelling kunnen maken over het risico op uitval door psychische klachten in de komende twee jaar.”

Van Amerongen geeft aan dat een werknemer met psychische klachten gemiddeld 226 dagen uit de roulatie is. “Bij een burn-out loopt dit zelfs op naar 294 dagen! Een dag kost gemiddeld € 250, dus daar krijg je, zeker als kleine ondernemer, zelf ook behoorlijk stress van en kan zelfs leiden tot een faillissement.”

Verzuim voorkomen

Het alsmaar stijgend verzuim was voor ArboNed en MKB-Nederland reden om vanaf 1 juli 2018 de handen ineen te slaan om mkb-ondernemers te ondersteunen bij hun preventieve arbozaken. Samen kunnen ArboNed en MKB-Nederland mkb’ers beter bereiken en hen de juiste handvatten bieden om verzuim te voorkomen.

Reageer op dit artikel