nieuws

Varkenshouder moet zelf opdraaien voor hagelschade door supercel

Schade 4932

Interpolis heeft opnieuw aan het langste eind getrokken in een hagelschadezaak. De verzekeraar hoeft de schade die een Brabantse varkenshouder uit Someren heeft geleden als gevolg van een supercel niet te vergoeden, omdat hagelschade expliciet is uitgesloten van dekking.

Varkenshouder moet zelf opdraaien voor hagelschade door supercel

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep het vonnis van de rechtbank Gelderland bekrachtigd. Vastgesteld is dat niet de storm schade heeft veroorzaakt, maar dat de hagelstenen voor gaten en butsen in dakplaten hebben gezorgd. De ondernemer moet daarom zelf opdraaien voor de schade van € 180.000.

Grote ijsballen

Op 23 juni 2016 was sprake van noodweer in Noord-Brabant. Een combinatie van storm en hagel, een supercel, zorgde ervoor dat grote ijsballen ontstonden die aan het bedrijfspand schade aanrichtten. Hij was wel verzekerd tegen storm, maar had geen hageldekking afgesloten.

Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden staat vermeld dat dat de verzekeraar onder schade door storm “niet wordt verstaan de schade die tijdens de storm door inslag van hagel is ontstaan”. Die zin staat overigens pas sinds 2015 in de polis; echter is er volgens verzekeraar geen sprake van een wijziging van de voorwaarden, maar van een verduidelijking. De boer vindt echter dat sprake is van een wijziging waarop hij niet is gewezen.

Expertiserapport

Het gerechtshof baseert zijn oordeel over het ontstaan van de schade op onder meer een – door niemand bestreden – expertiserapport. “Het hof leidt hieruit af af dat de schade aan de gebouwen (daken)  is veroorzaakt door de (inslag van de) hagelstenen. Ook een gemiddeld persoon met gezond verstand zal deze geconstateerde schade niet beschouwen als het gevolg van de storm maar van de hagel.”

Windsnelheden

Uit het rapport is op te maken dat de grootte van de hagelstenen een gevolg is van de enorme windsnelheden. “Het rapport tracht aannemelijk te maken dat de schade eenduidig en alleen is te herleiden tot de wind(snelheid en -richting). Dat doet geen afbreuk aan de rechtens relevante oorzaak van de geconstateerde schade, die is veroorzaakt door de (grote) hagel(stenen). Hier is sprake van hagelschade, waarvoor geen dekking onder stormschade is.”

Vergelijkbare zaken

De supercel die Someren trof, heeft tot een reeks andere uitspraken geleid. Het gerechtshof Den Haag stelde eerder een eveneens bij Interpolis verzekerde melkveehouder uit die plaats om vergelijkbare redenen in het ongelijk. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde ook in het nadeel van een pluimveehouder die bij ASR was verzekerd en met een schade van € 250.000 te maken had.

Schade wel vergoed

Een andere varkenshouder, die bij Allianz was verzekerd kreeg wel het gelijk aan zijn zijde. De rechtbank Rotterdam oordeelde hier dat in de polisvoorwaarden van Allianz geen andere omschrijving is opgenomen dan dat schade door storm is gedekt.. Er nooit discussie geweest over de vraag of sprake was van storm op de bewuste junidag. “Onder deze omstandigheden kan de storm als rechtens relevante oorzaak van de schade aan de daken van de gebouwen worden aangemerkt. Hieraan doet niet af dat het de hagelstenen zijn geweest die daadwerkelijk de gaten in de daken hebben veroorzaakt.”Allianz moest de varkenshouder € 75.000 uitkeren.

Zonnepanelen

Delta Lloyd moest ook bakzeil halen bij de rechter. Een pluimveehouder die wel tegen hagelschade was verzekerd stapte daar naartoe omdat de hagelstenen schade hadden veroorzaakt aan zonnepanelen. Omdat die schade niet zichtbaar was, was er volgens de verzekeraar geen sprake van schade.  Omdat functieverlies wel is aangetoond, moest de verzekeraar van de rechtbank Amsterdam tot uitkering overgaan.

Reageer op dit artikel