nieuws

Problemen in autoschadebranche volgens ACM niet aan verzekeraars te wijten

Schade 1723

De Autoriteit Consument en Markt constateert dat verzekeraars geen verstorende werking hebben op de concurrentie in de autoschadeherstelbranche. De ACM ontving vanuit de branche verschillende signalen dat verzekeraars als een monopolist tarieven en voorwaarden oplegt aan de herstelbedrijven. Volgens de toezichthouder zijn echter niet de verzekeraars, maar concurrentie en technologische ontwikkelingen de oorzaken dat vooral kleinere schadeherstellers het moeilijk hebben.

Problemen in autoschadebranche volgens ACM niet aan verzekeraars te wijten

Volgens de ACM zijn verzekeraars belangrijke inkopers op de schademarkt, maar zijn er voldoende andere grote inkopers die voorkomen dat de concurrentie verstoord wordt. De verzekeraars zijn goed voor ongeveer goed voor 30 procent van de omzet, de rest komt van leasemaatschappijen, fleet-owners en particulieren. “Als blijkt dat een onderneming op de relevante markt een marktaandeel van minder dan 40 procent heeft, is het niet aannemelijk dat er sprake is van een economische machtspositie”, schrijft de ACM in de marktstudie.

Commerciële vrijheid

De schadeherstelbedrijven hadden geklaagd bij de ACM dat verzekeraars niet objectief en transparant hun netwerkbedrijven selecteren, tarieven en voorwaarden dicteren, de kwaliteit van het herstel onder druk zetten en risico’s verleggen met gemiddelde schadebedragen. De mededingingsautoriteit benadrukt echter dat verzekeraars de commerciële vrijheid hebben om scherp te onderhandelen over tarieven en voorwaarden en selectief te zijn met wie ze in zee gaan. Als de schadeherstelbedrijven het daar niet mee eens zijn, hebben ze volgens de ACM voldoende andere partijen om hun diensten bij aan te bieden dan verzekeraars.

Meer uitdagingen

Desalniettemin ziet de mededingingsautoriteit dat met name de kleinere schadeherstellers het moeilijk hebben om in de markt actief te blijven. Volgens de ACM is dat echter het gevolg van de concurrentie en specifieke processen in de markt.

“Snelle technologische ontwikkelingen, steeds hogere (merkspecifieke) kwaliteitseisen, dalende aantallen schades, overcapaciteit en een dreigend tekort aan hoog opgeleid personeel zullen kleine autoschadeherstelbedrijven eerder voor meer dan voor minder uitdagingen gaan stellen. Het is echter niet aan de ACM om die uitkomst van het marktproces te corrigeren”, schrijft de toezichthouder.

Focwa

In een reactie zegt branchevereniging Focwa de resultaten van het ACM-onderzoek te respecteren. De organisatie gaat met de leden in gesprek over de uitkomsten. Voorzitter Peter Brussel spreekt al wel zijn bezorgdheid uit over de positie en investeringscapaciteit van de kleinere schadeherstelbedrijven.

“Het ACM-onderzoek bevestigt dat bedrijven voldoende ruimte moeten hebben om die investeringen te kunnen blijven doen. Maar dat kleinere bedrijven meer moeite hebben dan grotere bedrijven om die lasten te dragen, dat is niet verwonderlijk.” Brussel zegt dat Focwa zal blijven werken aan positieversterking en een gelijk speelveld voor alle schadeherstelbedrijven.

Motie

De ACM deed onderzoek naar verzekeraars in de schadeherstelmarkt nadat een motie daartoe in de Tweede Kamer was aangenomen. Volgens de mededingingsautoriteit waren daarvoor al signalen bekend over een mogelijke verstoring door schadesturing, maar waren die in aard en aantal altijd onvoldoende geweest om een mededingingsonderzoek te rechtvaardigen.

Reageer op dit artikel