nieuws

Premieverschillen uitvaartverzekeringen nemen toe

Schade 1346

Nederlanders betalen volgens Uitvaartverzekeringswijzer.net nog steeds onnodig veel premie voor hun uitvaartverzekering. De verschillen zijn groter dan vorig jaar, toen de premieverschillen volgens het platform al meer dan € 1.000 verschilden.

Premieverschillen uitvaartverzekeringen nemen toe

“We hebben net als vorig jaar onderzoek gedaan onder ruim duizend polissen naar de premieverschillen tussen de uitvaartverzekeringen en zijn er achter gekomen dat deze nog steeds groot zijn”, zegt directeur Leon Schouten van Uitvaartverzekeringswijzer.net. De website onderzocht de premieverschillen tussen de vier grote kapitaaluitvaartverzekeringen van Ardanta, Dela, Yarden en Monuta en kwam premieverschillen tegen van ruim € 1.700.

Hogere premie

De premieverschillen tussen de uitvaartverzekeraars zijn de afgelopen jaren in sommige gevallen groter geworden. Dit komt omdat een aantal uitvaartverzekeraars premiewijzigingen hebben doorgevoerd. Zo heeft Yarden financiële problemen en heeft daardoor volgens het platform de premies moeten verhogen. Vorig jaar was het premieverschil voor een 35-jarige met een dekking van € 7.000 euro nog € 1.065 euro. Dit jaar is dit opgelopen tot € 1.162.

Jongeren

“We zien dat het goedkoper is om op jonge leeftijd een uitvaartverzekering af te sluiten. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet. We hebben de premie van jongeren en ouderen vergeleken. In beide gevallen zijn we uitgegaan van een premiebetaling van 10 jaar. Iemand die 18 jaar is en een uitvaartverzekering neemt, betaalt bij Yarden 10 jaar lang 16,93 euro per maand”, vervolgt Schouten. “Iemand die 63 jaar is, betaalt voor dezelfde verzekering een maandpremie van 61,96 euro, ook 10 jaar lang. In totaal betaalt degene van 18 jaar ruim 2.031 euro en degene van 63 jaar maar liefst 7.435 euro. En dat voor dezelfde levenslange dekking met een verzekerd bedrag van 7.000 euro. De persoon van 63 jaar betaalt zelfs meer premie dan dat er uiteindelijk uitgekeerd wordt.”

Reageer op dit artikel