nieuws

Adviseur hoeft gevolgen van verkeerde bedrijfsactiviteiten op AVB niet te dragen

Schade 1760

Een verzekeringsadviseur hoeft niet te bloeden voor een onverzekerde beroepsfout van een Gronings ICT-bedrijf. De geadviseerde aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf was ontoereikend voor het verzekeren van de bedrijfsactiviteiten, maar de adviseur kwam ermee weg omdat de schadedatum voor het ingaan van de verzekering viel. Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde de IT-leverancier in het vergoeden van de proceskosten.

Adviseur hoeft gevolgen van verkeerde bedrijfsactiviteiten op AVB niet te dragen

In het najaar van 2012 merkt de niet bij naam genoemde tussenpersoon op dat het IT-bedrijf niet over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikt. In overleg wordt er een NN-polis voorgelegd voor een jaaromzet van 700.000 euro en een premie van 380 euro. Naar aanleiding van die premie-indicatie geeft het bedrijf aan dat een significant deel van de omzet komt uit de verkoop en levering van hard- en software. Volgens het ICT-bedrijf is hun leverancier voor gebreken aansprakelijk.

IT-advies

Met dat deel buiten beschouwing gaat het bedrijf akkoord met een offerte gebaseerd op 375.000 euro omzet en een maandpremie van 197 euro. Als omschrijving van de bedrijfsactiviteiten is in de polis opgenomen: “advies op het gebied van informatie- en communicatietechnologie voor het optimaliseren van en stroomlijnen van bedrijfsprocessen en werkzaamheden.”

Crash

Vlak nadat de overeenkomst is gesloten meldt het IT-bedrijf een schade. Hun medewerker vergat een backup-instelling ‘aan te zetten’ bij een klant. Daardoor gaat er data van twee gecrashte harde schijven blijvend verloren. De schade voor het opnieuw opzetten van de bedrijfsdatabase bedraagt 26.235 euro. Nationale-Nederlanden wijst de claim af omdat de werkzaamheden van het bedrijf verder gingen dan enkel advies.

Andere intermediair

Na enige mailcontact sluit het ICT-bedrijf uiteindelijk via de Rabobank een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering bij Chubb. De oude NN-verzekering wordt noch door de klant, noch door de Rabobank opgezegd en blijft nog enkele maanden doorlopen naast de polis van Chubb. Het ICT-bedrijf vindt de oude adviseur daarvoor verantwoordelijk en claimt ook de teveel betaalde premie voor de dubbele dekking.

Inlooprisico

Het gerechtshof stelt vast dat als er direct een juiste polis was gekozen voor de bedrijfsactiviteiten van de ICT-onderneming, er evenmin dekking zou bestaan. De daadwerkelijke fout van het niet activeren van de back-up, werd al begaan ruim voor de ingang van de foutieve verzekering. Er is dus volgens het gerechtshof geen schade geleden als gevolg van het verkeerde advies.

Geen actie ondernomen

Wat betreft het te lang voort blijven bestaan van twee aansprakelijkheidsverzekeringen, vindt de rechter het advieskantoor wel grotendeels verantwoordelijk. De adviseur ondernam niet direct actie toen bleek dat de door hen geadviseerde verzekering niet adequaat was. “Het behoorde tot de zorgplicht van [geïntimeerden] c.s. om die situatie op te heffen dan wel hun cliënt daartoe uitdrukkelijk te adviseren. Van die zorgplicht worden [geïntimeerden] c.s. niet ontslagen doordat volgens hen Clark ICT dan wel een andere tussenpersoon maar actie had dienen te nemen”, schrijft de rechter in het vonnis.

Dubbele dekking

Het hof meent dat het ICT-bedrijf voor een derde deel zelf verantwoordelijk is voor het opzeggen van de verzekering. Blijft over een schadevergoeding van 1.993 euro voor de dubbele dekking, een bedrag dat al was toegewezen door de rechtbank. Het ICT-bedrijf betaalt de kosten voor het hoger beroep.

Reageer op dit artikel