nieuws

Adviseur draait op voor verzuimkosten kampeerwinkel

Schade 4088

Frexit Assurantiën, een dochterbedrijf van Achmea, is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot een schadevergoeding aan de Friese kampeerwinkel Mazzelshop. De ondernemer had een ziekteverzuimverzekering die niet paste bij de bedrijfsomvang van elf medewerkers. Toen de campingwinkel terugging naar maar drie personeelsleden had Frexit zeker moeten ingrijpen, vindt het Hof.

Adviseur draait op voor verzuimkosten kampeerwinkel

Kampeerondernemer Mazzelshop sluit begin 2005 via zijn toenmalige tussenpersoon een stop-lossverzekering bij Aegon. Zo’n ziekteverzuimverzekering neemt als uitgangspunt het ziekteverzuim van voorgaande jaren. Dat ‘normale ziekteverzuim’ wordt als eigen risico genomen. De ondernemer verzekert zich tegen een onverwachte stijging van deze kosten.

Een paar maanden later wordt Friesland Bank Assurantiën (FBA) de tussenpersoon van Mazzelshop. Eind 2012 wordt dat een volledige dochter van Achmea en in 2016 verandert de naam in Frexit Assurantiën.

Payroll

Mazzelshop had in 2005 elf werknemers. FBA verlengt op verzoek de verzekering per 1 januari 2016 met drie jaar. Per diezelfde datum gaan acht van de personeelsleden via een payrollbedrijf werken. De verzekerde loonsom wordt verlaagd naar 90.000 euro. Nog in 2006 wordt een van de drie overgebleven werknemers ziek en valt volledig uit. Begin 2017 gaat een ander met de VUT en weer een jaar later wordt werknemer drie ziek.

Op dat moment is de voltallige loonsom ziek. Mazzelshop krijgt over 2007 een uitkering uit de verzekering van bijna 33.000 euro. Over 2008 krijgt de tentondernemer niets en over 2009 bijna 2.400 euro. Op 9 maart 2009 beëindigt Mazzelshop de verzekering omdat het geen personeel meer in dienst heeft.

Zorgplicht

Mazzelshop daagt FBA (Frexit) vervolgens voor de rechter omdat het vindt dat de adviseur de zorgplicht heeft geschonden. Volgens de kampeerwinkel had de tussenpersoon hem erop moeten wijzen dat hij een ongeschikte verzekering had tegen ziekteverzuim. FBA had moeten adviseren een andere verzuimverzekering te nemen. De rechtbank Noord-Nederland vindt dat Mazzelshop niet voldoende onderbouwt dat er in 2006 een beter alternatief was. De rechter pleit Frexit daarom vrij.

Niet passend en niet marktconform

Maar in hoger beroep liggen de kaarten anders. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden schakelt een senior consultant van Mercer in om uit te leggen wat de belangrijkste verschillen zijn tussen verschillende verzuimverzekeringen. Ook wil het hof weten wat gelet op de loonsom en het aantal werknemers de best passende polis was voor Mazzelshop.

De analyse van de Mercer-consultant pakt niet gunstig uit voor Frexit. Een conventionele ziekteverzuimverzekering is volgens het deskundigenbericht geschikt voor ondernemingen tot 30 werknemers. Een stop-lossverzekering past juist het best bij grotere organisaties, van 30 tot 75 werknemers. De deskundige noemt de stop-lossverzekering voor Mazzelshop “niet passend, ongeschikt en niet marktconform”.

Onderzoek naar alternatieven

Frexit wijst erop dat Mazzelshop de verzekering al via een andere tussenpersoon had afgesloten. Bij het oversluiten van de lopende stop-lossverzekering eind 2005 had FBA volgens het Hof de zorgplicht om te onderzoeken of de kampeerondernemer zich ervan bewust was dat de polis niet geschikt was voor een bedrijf met elf werknemers. “FBA behoorde dat zeker te doen toen haar begin 2006 bleek dat Mazzelshop nog maar drie werknemers had”, aldus de uitspraak.

Volgens het hof blijkt uit de Mercer-analyse dat Mazzelshop destijds een conventionele verzuimverzekering had kunnen afsluiten. In ieder geval had de adviseur alternatieven moeten onderzoeken. Door dat niet te doen heeft FBA (Frexit) zijn zorgplicht geschonden. De tussenpersoon draait daarom op voor de geleden schade, bestaand uit het verschil in verzuimkosten tussen de stop-lossverzekering en de conventionele polis die gesloten had kunnen worden. De hoogte van de schade moet nog opgemaakt worden.

Reageer op dit artikel