nieuws

Verzekeraars: ‘Maak Nederland klimaatweerbaar’

Schade 485

Een fors deel van de beschikbare middelen voor investeringen moet gebruikt worden om Nederland klimaatweerbaar te maken. Die oproep doet het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de vandaag gepresenteerde Miljoenennota.

Verzekeraars: ‘Maak Nederland klimaatweerbaar’

Als geen maatregelen worden genomen, loopt de klimaatgerelateerde schade op jaarbasis in de honderden miljoenen euro’s, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond in een reactie op de Prinsjesdagstukken. Klimaatschade bij burgers en bedrijven voorkomen moet hoge prioriteit krijgen, vindt hij. “We moeten veel werk maken van preventie en adaptatie, zoals maatregelen in de sfeer van waterbeheer en stedenbouw.”

Brede weersverzekering

Weurding juicht de aangekondigde afschaffing van de assurantiebelasting op de brede weersverzekering toe. Hij verwacht dat meer boeren dan nu zo’n verzekering zullen sluiten. Op dit moment heeft zo’n tien procent van 18.000 akkerbouwers zich verzekerd tegen extreem weer.

Reageer op dit artikel