nieuws

MoneyView: vergoeding externe rechtsbijstand gehalveerd

Schade 809

Verzekeraars beknotten het recht op vrije advocaatkeuze aan alle kanten. Dat concludeert MoneyView op basis van eigen onderzoek. Volgens MoneyView is de gemiddelde maximumvergoeding voor externe bijstand bijna gehalveerd in de afgelopen vijf jaar. Bij twee derde van de verzekeringen betaalt de verzekerde ook nog eens een eigen bijdrage.

MoneyView: vergoeding externe rechtsbijstand gehalveerd

Sinds een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2013 hebben verzekerden het recht om zich in een procedure bij te laten staan door een eigen gekozen advocaat in plaats van gebruik te maken van een rechtshulpverlener van de uitvoerende instantie van de verzekeraar. MoneyView monitort rechtsbijstandsverzekeringen in een productrating.

Zelfgekozen advocaat

Uit het onderzoek van MoneyView komt naar voren dat rechtshulp door een medewerker van de uitvoerende instantie van de verzekeraar zelf vrijwel altijd volledig wordt vergoed. Vooral de vergoeding voor een zelfgekozen advocaat in procedures waarbij het niet verplicht is dat iemand zich laat bijstaan, zoals arbeidsrechtelijke geschillen of huurzaken, is fors aan banden gelegd.

Lager bedrag

Bij 87% van de onderzochte producten is de maximale vergoeding in dat geval aanmerkelijk lager dan standaard. Een op de drie rechtsbijstandverzekeringen hanteert dan ook nog eens een lager verzekerd bedrag wanneer het bijvoorbeeld een arbeidsrechtelijk geschil betreft.

Reageer op dit artikel