nieuws

Bedrijven doen steeds meer tegen cyberaanvallen

Schade 1139

Bedrijven doen er steeds meer aan om cyberaanvallen van buitenaf te voorkomen. Vooral middelgrote bedrijven maken een inhaalslag met de invoering van authenticatie via soft- of hardwaretokens. Daarnaast daalt het aantal ICT-veiligheidsincidenten door een aanval van buitenaf. Dit meldt het CBS op basis van de Cybersecuritymonitor 2019.

Bedrijven doen steeds meer tegen cyberaanvallen

In 2018 lag het percentage bedrijven dat aangaf meer dan zes cybersecuritymaatregelen te nemen hoger dan een jaar eerder. Grotere bedrijven geven vaker aan meer cybersecuritymaatregelen te nemen dan kleinere ondernemingen. Zij hebben vaak een grotere en complexere ICT-infrastructuur, meer ICT-experts in dienst en zijn vaak interessanter voor cybercriminelen om aan te vallen.

Cybersecuritymaatregelen

Zo gaf vorig jaar ruim 90 procent van de bedrijven met 500 en meer werknemers aan meer dan 6 cybersecuritymaatregelen te hebben genomen. Voor bedrijven met 2 werknemers lag dat percentage op 17. De grootste toename was te zien bij bedrijven met tien tot twintig werkzame personen. Bijna 40 procent gaf in 2018 aan meer dan zes cybersecuritymaatregelen te gebruiken. Een jaar eerder was dat nog 31 procent.

Antivirussoftware

Antivirussoftware, een beleid voor sterke wachtwoorden en het opslaan van gegevens op een andere fysieke locatie zijn de meest gebruikte securitymaatregelen. Van de bedrijven met 500 of meer werkzame personen maakte 99 procent in 2018 gebruik van antivirussoftware, 95 procent had een sterk wachtwoordenbeleid en hetzelfde percentage sloeg gegevens ergens anders op. Bij bedrijven met 2 werkzame personen was dit respectievelijk 82, 56 en 57%. Encryptie voor het opslaan van data werd het minst toegepast door bedrijven. Van de grote bedrijven maakte 69 procent hier gebruik van tegen 19 procent van de bedrijven met twee werkzame personen.

Sterke wachtwoorden

Middelgrote bedrijven maakten een inhaalslag ten opzichte van grote bedrijven in het gebruik van meer geavanceerde cybersecuritymaatregelen. Vooral het gebruik van authenticatie via een soft- of hardwaretoken en beleid voor sterke wachtwoorden nam in 2018 toe bij bedrijven van twintig tot vijftig werkzame personen (met 9 en 6 procentpunt). Grote bedrijven gingen vooral meer gebruik maken van encryptie voor opslag en voor het versturen van data.

ICT-veiligheidsincicenten

De meeste ICT-veiligheidsincidenten hebben een interne oorzaak, bijvoorbeeld een storing of onbedoeld handelen van eigen personeel. Grote bedrijven hebben vaker met cybersecurityincidenten te maken dan kleine bedrijven. In 2017 respectievelijk 66 procent en 18 procent. Een jaar eerder was dat 73 procent en 21 procent.

Reageer op dit artikel