nieuws

Afsluiten ORV probleem voor gros kankerpatiënten

Schade 2845

Zes op de tien (ex-)kankerpatiënten in Nederland lukt het niet om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten, bijvoorbeeld voor een hypotheek, aanvullend pensioen of lening. De Nederlandse Federatie van Kanker-patiëntenorganisaties (NFK) roept daarom de politiek op tot een wetswijziging waarmee ex-kankerpatiënten aanspraak kunnen maken op het ‘recht om vergeten te worden’, zodat ze met een schone lei kunnen beginnen.

Afsluiten ORV probleem voor gros kankerpatiënten

NFK deed onderzoek onder 316 mensen die kanker hebben (gehad) en na hun diagnose een ORV probeerden af te sluiten. De ziekte werd gemiddeld tien jaar geleden vastgesteld en mensen vroegen gemiddeld vijf jaar geleden een ORV aan. Een ORV keert bij overlijden een bedrag uit aan nabestaanden en wordt meestal afgesloten, zo niet verplicht gesteld, bij een hypotheek. Zes op de tien mensen lukte het niet om zo’n verzekering af te sluiten. Van hen werd 62% door de verzekeraar geweigerd vanwege de diagnose kanker. Een kwart weigerde zelf, omdat de kosten die bovenop de basispremie kwamen te hoog waren.

Vijf jaar

Zelfs na de vijfjaarsoverlevingsgrens lukt het de helft van de mensen niet om een ORV af te sluiten. Vijf jaar na diagnose is in de oncologie een belangrijk moment, omdat de kans op terugkeer van kanker dan klein is, hoewel die wel afhankelijk van diagnose. “Zo worden mensen de rest van hun leven geconfronteerd met het feit dat ze kanker hebben gehad”, zegt directeur-bestuurder Arja Broenland van NFK. “Wij vinden dit onacceptabel.”

Onverzekerbaar

Door vroegtijdige ontdekking en betere behandelmogelijkheden zijn de overlevingskansen van mensen met kanker in de afgelopen decennia enorm gestegen. “Dit betekent dat de groep mensen die met of na kanker leeft steeds groter wordt, en dus dat de groep die onverzekerbaar is meegroeit”, voegt Broenland toe.

Verbond

NFK is hier al jaren over in gesprek met het Verbond van Verzekeraars en zijn leden, en eist nu verandering. Ze roept daarom de politiek op tot een wetswijziging waarmee ex-kankerpatiënten aanspraak kunnen maken op het ‘recht om vergeten te worden’, zodat ze met een schone lei kunnen beginnen.

Huis kopen

Van de ondervraagde (ex-)patiënten lukte het 38% overigens wel om een ORV af te sluiten, zodat ze een huis konden kopen, hun pensioen konden aanvullen of een lening konden afsluiten. Van hen moest 65% de verzekeraar toestemming geven om extra medische informatie op te vragen. Vier op de tien moesten blijvend extra premie betalen – soms oplopend tot honderden euro’s boven op de basispremie.

Borstkanker

(Overigens hebben (ex-)borstkankerpatiënten een grotere kans om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, omdat nieuwere statistieken worden gebruikt waaruit blijkt dat hun overlevingskansen fors zijn verbeterd. Verzekeraars kunnen op basis van dit zogeheten predictiemodel een betere inschatting maken van het risico dat zij verzekeren. Uit een test in 2018 onder 50 (ex-)borstkankerpatiënten bleek dat de verzekerbaarheid is verbeterd, al zijn er verschillen per leeftijdscategorie en stadium van borstkanker.

België

Het recht om vergeten te worden is in België met ingang van 1 februari 2020 van toepassing. Bij onze zuiderburen is enkele maanden geleden een wetsvoorstel aangenomen dat er op neerkomt dat chronisch zieken bij wie de ziekte onder controle is het recht krijgen vergeten te worden. Dit geldt ook voor mensen die langer dan tien jaar voor de aanvraag van een levensverzekering die is gekoppeld aan bijvoorbeeld een hypothecaire lening  in behandeling waren voor een ernstige ziekte. Hieronder valt kanker. Het recht  is opeisbaar voor contracten die vanaf 1 februari 2020 worden afgesloten.

Reageer op dit artikel