nieuws

Zomerserie (13) – Karianne van de Stadt (Achmea): ‘Fiscaal aftrekbaar aov-advies zou mooie stap zijn’

Schade 2389

Geen wekker, geen stropdas, geen files. De rust van de zomervakantie is een uitstekend moment voor reflectie. Hoe kijkt de sector terug op de eerste helft van 2019? Vijf weken lang stelt AM elke dag zeven vragen aan een branchegenoot. Karianne van de Stadt is directeur Inkomensverzekeringen bij Achmea. Ze hoopt dat de overheid goed nadenkt over de invulling van de aov-plicht voor zzp’ers. “Daarbij is het wenselijk dat het voor alle partijen snel duidelijk is hoe de verzekeringsplicht wordt vormgegeven.”

Zomerserie (13) – Karianne van de Stadt (Achmea): ‘Fiscaal aftrekbaar aov-advies zou mooie stap zijn’

Welke vakantiebestemming kun je iedereen aanraden?
“Ik heb zo veel mooie bestemmingen gezien dat het moeilijk kiezen is. Maar de meest recente mooie reis was een campertocht met het gezin door Scandinavie naar de Noordkaap. Vanuit Finland, door Zweden naar de Noorse kust en langs de kustlijn door naar de Noordkaap. Vanaf daar richting Rusland en langs de Fins-Russische grens weer naar beneden. Walvissen, dolfijnen, beren, elanden, meren, fjorden en vele kampvuren. Een aanrader.”

Gaat je telefoon helemaal uit op vakantie, of laat je stiekem je werkmail binnenlopen?
“In de vakantie staat mijn gezin centraal en probeer ik actief te ontspannen. Ik volg wel wat er in mijn mail gebeurt, maar probeer dat op zo’n manier te doen dat het mijn vakantiegevoel (en dat van mijn gezin) niet ondermijnt. Maar als mijn collega’s mij nodig hebben, ben ik bereikbaar. Zoals dat gelukkig omgekeerd ook geldt.”

Fiscale aftrekbaarheid van de advieskosten zou een mooie stap zijn in het vergroten van de toegankelijkheid van de aov

Wat was de meest memorabele gebeurtenis van het afgelopen halfjaar?
“Afgelopen maart gaf een klant een bijzondere lezing op onze afdeling. Een hovenier die een noodzakelijke carrièreswitch heeft gemaakt. Hij is nu imker. Hij was erg tevreden over onze begeleiding en wilde graag een lezing voor ons geven. Over onze afdeling; bekeken door de ogen van een imker, gespiegeld aan het bijenvolk. Hij vertelde hoe hij de begeleiding van Achmea heeft ervaren en sprak over de inzet van onze arbeidsdeskundige, zijn begrip en de menselijke maat in ons proces. En dat hij nu zijn leven weer op kon gaan bouwen. Niet in de eerder gewenste vorm, maar in een nieuwe aangepaste vorm.  En over hoe belangrijk onze rol daarin is geweest. Indrukwekkend en heel bijzonder voor iedereen om op deze manier een klantverhaal terug te horen.”

Welke ontwikkeling in de branche moeten we de komende tijd in de gaten houden?
“Het blockchain-initiatief dat door het Verbond, de vijf grootste verzuimverzekeraars, waaronder Achmea, en de Kamer van Koophandel geïnitieerd is om verzuimfraude tegen te gaan. Een mooi voorbeeld van innovatie en samenwerking binnen de branche.”

Ligt Achmea Inkomen qua doelen in 2019 op schema?
“Daar kan ik kort over zijn; absoluut. En het halen van die doelen kunnen wij niet alleen. De meeste inkomensproducten zijn bij uitstek adviesproducten, waarbij het intermediair een hele belangrijke rol speelt in het adviseren en het keuzeproces van de klant. Dat helpt ons om de klant, die een passend product met bijbehorende dienstverlening heeft afgenomen, beter te kunnen bedienen. Een goede samenwerking met onze partners is dus cruciaal.”

Op welk resultaat ben je trots?
“Ik ben trots op de uitkomsten van het SEO onderzoek dat wij samen met het UWV hebben laten uitvoeren naar de effectiviteit van de WGA-verzekering bij Achmea. Daar komt uit dat Achmea de kans op uitstroom vanuit de WGA, zowel naar (deel)herstel als naar de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), ten opzichte van het UWV vergroot.

De uitstroom naar (deel)herstel is bij Achmea het hoogst ten opzichte van andere private verzekeraars. Achmea vergroot eveneens de kans op (deel)herstel van arbeidsongeschikten ten opzichte van publiek verzekerden en de uitstroomkans is bij Achmea ook na 6 jaar significant hoger. Ons actieve beleid op integraal casemanagement en re-integratie zorgt voor deze resultaten. Naast natuurlijk de onaflatende inzet van onze professionele medewerkers, die dag in dag uit klaar staan om onze klanten te helpen als het er op aan komt. Het is heel erg motiverend om bevestigd te zien dat onze aanpak werkt.”

Wat moet bovenaan de agenda staan als de politici terugkomen van het zomerreces?
“De invulling van de aangekondigde wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen. Het lijkt logisch dat er bij deze invulling rekening gehouden zal worden met het gemêleerde karakter van de zelfstandigenpopulatie, door middel van eerbiedigende werking en het faciliteren van opt-out vanuit de overheid. Daarbij is het wenselijk dat er voor alle partijen (natuurlijk voor de zelfstandigen, maar ook voor intermediair en verzekeraars) snel duidelijkheid is hoe de aangekondigde wettelijke verzekeringsplicht wordt vormgegeven.

En daarnaast zou de fiscale aftrekbaarheid van de aov-advieskosten een mooie stap zijn in het vergroten van de toegankelijkheid van de aov voor zelfstandigen, omdat een relatief groot aantal van de zzp’ers zichzelf niet verzekert tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico.”

Reageer op dit artikel