nieuws

Verbond is blij met bestraffen van bedrijven zonder inventarisatie arborisico’s

Schade 2062

De Inspectie SZW gaat bedrijven direct een boete opleggen als ze niet in kaart hebben gebracht welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s hun medewerkers lopen op de werkvloer. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat op 22 juli per direct ingevoerd. Het Verbond van Verzekeraars juicht de maatregel toe.

Verbond is blij met bestraffen van bedrijven zonder inventarisatie arborisico’s

Beleidsadviseur Nikki van der Knaap bij het Verbond ziet dat nog veel bedrijven niet over een Risico Inventarisatie en Evaluatie beschikken. “Dat is zorgwekkend, want zo’n inventarisatie speelt een grote rol in het voorkomen van bedrijfsongevallen en beroepsziektes”, zegt Van der Knaap op de website van het Verbond.

Daling

De beleidsadviseur vindt dat Van Ark met de maatregel een duidelijk signaal afgeeft dat er snel verandering moet komen. Volgens het jaarverslag van de Inspectie SZW had vorig jaar nog maar 45 procent van de bedrijven de wettelijk verplichte risico-inventarisatie gemaakt. Opmerkelijk genoeg is dat een daling ten opzichte van 2016, toen 48 procent over een inventarisatie beschikte.

Reageer op dit artikel