nieuws

Rabo-adviseur besprak verduisteringsrisico niet en dreigt half miljoen te moeten vergoeden

Schade 12722

Enkele dagen voor het faillissement van een uienhandelaar, verdween een uiensorteermachine uit een schuur. De uienhandelaar huurde de machine van de eigenaar van de schuur. De totale schade voor de loodseigenaar bedroeg ruim een half miljoen euro. Later werd de sorteerder bij een ander bedrijf teruggevonden. Verzekeraar Interpolis deed geen uitkering, omdat verduistering geen gedekt voorval is. Van het gerechtshof in Den Bosch moet Rabobank aantonen dat verduistering in dit geval überhaupt niet verzekerbaar was.

Rabo-adviseur besprak verduisteringsrisico niet en dreigt half miljoen te moeten vergoeden

De verzekering die de loodseigenaar afsloot, gaf dekking voor onder meer diefstal en braak. Rabobank wist als adviseur dat de eigenaar de inventaris verhuurde en dat hij daardoor het risico van verduistering door de huurder liep. Het hof oordeelde dat het de taak van de adviseur was om de klant van dat risico op de hoogte te brengen. “Dat Rabobank dat (tijdig) heeft gedaan is niet gesteld en is ook niet gebleken. Dat betekent dat Rabobank jegens [appellante] de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden”, schrijft het hof.

Oude staat

Volgens het gerechtshof diende zij nu de benadeelde ‘in de toestand te brengen waarin hij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis was uitgebleven.’ In dit geval dus het nalaten van het vermelden van het risico op verduistering. De loodseigenaar betoogde daarop dat indien hij bekend was met het risico, hij zeker een verzekering gesloten had.

Fraudeverzekering

Volgens Rabobank was het echter überhaupt niet mogelijk om het risico van verduistering in het geval van de loodseigenaar te verzekeren. Terugbrengen naar de situatie van voor het niet-vermelden zou dus niet uitmaken. De benadeelde loodseigenaar toonde daarop de fraudeverzekering van Interpolis, waar melding wordt gemaakt van dekking voor vermogensschades zoals het verduisteren van goederen.

Onverzekerbaar

Wat het gerechtshof betreft heeft de loodseigenaar daarmee aannemelijk gemaakt dat ook verduistering te verzekeren is. De rechter geeft Rabobank echter wel de kans om het tegendeel te bewijzen. “Als Rabobank niet slaagt in dit tegenbewijs, moet als vaststaand worden aangenomen dat het risico van verduistering een verzekerbaar risico was.”

Verzekerd risico

Als Rabobank de onverzekerbaarheid niet kan aantonen, zal overigens nog vastgesteld moeten worden of zich er een verzekerd risico voorgedaan heeft en wat Interpolis in dat geval uitgekeerd had. Als Rabobank wel slaagt om aan te tonen dat het om een onverzekerbaar risico ging wordt de vordering afgewezen. “De beroepsfout van Rabobank heeft in dat geval niet tot enige schade voor [appellante] geleid”, schrijft het hof. De zaak is aangehouden tot medio september.

Reageer op dit artikel