nieuws

Knops gaat met Verbond in gesprek over automatische melding bij overlijden

Schade 1596

Na een overlijden weten nabestaanden vaak niet direct of hun dierbare een lopende uitvaart- of levensverzekering had. Het Verbond heeft een systeem waarmee nabestaanden dit kunnen achterhalen, maar dat werkt volgens de uitvaartbranche te traag. In een reactie op Kamervragen van 50Plus zegt staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops dat hij met Verbond in gesprek gaat over een oplossing.

Knops gaat met Verbond in gesprek over automatische melding bij overlijden

50Plus-Kamerlid Henk Krol had de staatssecretaris gevraagd of het mogelijk was om voor levensverzekeringen bijvoorbeeld een zelfde voorziening te maken als mijnpensioenoverzicht.nl, of te onderzoeken of verzekeraars bij overlijden een signaal kunnen krijgen uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Pensioenoverzicht

Knops deed navraag bij de Stichting Pensioenregister, maar kreeg als antwoord dat het technisch niet haalbaar is om levensverzekeringen toe te voegen aan mijnpensioenoverzicht. “Ten eerste is er geen sectorale standaard beschikbaar en ten tweede ontbreekt de mogelijkheid de polissen volledig geautomatiseerd beschikbaar te stellen”, schrijft Knops. Bovendien is er geen wettelijke grondslag voor het tonen van uitvaartpolissen, zoals die er wel is voor opgebouwde pensioenrechten.

Personenregistratie

Een signaal uit de BPR is volgens Knops ook geen mogelijkheid.  Automatische verstrekking van gegevens uit de BRP is volgens de wet alleen mogelijk voor overheidsorganen of derden die een gewichtig maatschappelijk belang dienen met hun werkzaamheden. Verzekeraars zijn dat niet, omdat met het ‘gewichtig maatschappelijk belang’ alleen werkzaamheden worden bedoeld die samenhangen met een overheidstaak.

Oplossing

Desalniettemin vindt de staatssecretaris wel dat een oplossing voor het probleem gewenst is. “Het Verbond van Verzekeraars heeft mij gemeld dat het gebrek aan juridische mogelijkheden om automatisch gegevens over het overlijden van een persoon verstrekt te krijgen, voor de bij hen aangesloten verzekeraars een belangrijk knelpunt vormt. Ik ben bereid daarover in gesprek te gaan”, schrijft Knops.

Ideeën

De staatssecretaris gaat met het Verbond bespreken hoe er eventueel buiten de BRP om toch een signaal uit kan gaan naar de verzekeraars. “Het Verbond van Verzekeraars heeft mij laten weten ideeën te hebben over hoe dat te realiseren zou zijn. Ik zal mij daarover laten informeren, zodat dit meegenomen kan worden in de gesprekken met het Verbond van Verzekeraars”, aldus Knops.

Reageer op dit artikel