nieuws

ASR mag voorwaarden autoverzekering Carmeleon niet eenzijdig wijzigen

Schade 11408

ASR moet de samenwerkingsovereenkomst met Carmeleon in ongewijzigde vorm voortzetten. De verzekeraar heeft het kort geding dat de assurantietussenpersoon uit Eindhoven heeft aangespannen verloren. ASR wilde de voorwaarden van de autoverzekering die Carmeleon aanbiedt in ongunstige zin wijzigen tijdens de looptijd van het contract. De kortgedingrechter in Den Bosch bepaalde dat dat pas is toegestaan wanneer een nieuwe contractperiode zou ingaan.

ASR mag voorwaarden autoverzekering Carmeleon niet eenzijdig wijzigen

Carmeleon bemiddelt bij het sluiten van (voornamelijk) personenautoverzekeringen. Het bedrijf opereert ook onder de naam Dealerloket. In februari 2015 sloten Generali, de rechtsvoorganger van ASR, en Carmelon een overeenkomst. Die wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd wanneer niet een van de partijen ten minste zes maanden voor de contractvervaldatum opzegt.

Aankoopwaarderegeling

Generali en Carmeleon ontwikkelden enkele jaren geleden het personenautoverzekeringsproduct Carmeleon. Dat is een afgeleide van het standaardproduct van Generali; echter met een andere premiestelling en ook is bijvoorbeeld een aankoopwaarderegeling van toepassing in plaats van een de nieuwwaarderegeling. Tevens is een eigen risico niet aan de orde wanneer de auto wordt gerepareerd bij een geselecteerde dealer.

Nieuwe voorwaarden

Na de overname van Generali door ASR heeft ASR aan Carmeleon gemeld dat de verzekeringsvoorwaarden aangepast worden. Eind juni 2019 kreeg Carmelon te horen dat dat met ingang van medio juli 2019 het geval is voor nieuwe autoverzekeringen. Die mogen alleen worden gesloten als voldaan wordt aan de door ASR voorgeschreven kenmerken. Onder meer zou de aanschafwaarderegeling tegen een extra premie moeten worden aangeboden. Ook de periode dat de regeling van toepassing is zou worden teruggebracht van vijf naar drie jaar. Daarnaast is bij schade een eigen risico van toepassing. Na protest werd uitstel verleend tot 1 augustus. In het schrijven van eind juni werd overigens ook de samenwerking opgezegd met ingang van 2020.

Eenzijdig wijzigingsbeding

Voor Carmeleon reden om naar de voorzieningenrechter te stappen om te eisen dat de samenwerkingsovereenkomst in ongewijzigde vorm wordt voortgezet tot het einde van de contractperiode. “In de overeenkomst ontbreekt een eenzijdig wijzigingsbeding, zodat een grondslag voor ASR om de productkenmerken aan te passen ontbreekt”, argumenteerde Carmeleon.

Verlieslatend product

ASR was het hiermee niet eens. Volgens de verzekeraar ligt “de eindverantwoordelijkheid voor het product en met name de vaststelling van de premies en de verzekeringsvoorwaarden te allen tijde bij Generali (nu ASR). Generali streeft naar een concurrerend product.” Omdat Carmeleon een verlieslatend product zou zijn, vindt ASR dat van haar niet gevraagd kan worden “het product nog langer in deze vorm aan te bieden”.

Risico

“Ook als er vanuit moet worden gegaan dat het product verlieslatend is, geeft dit ASR niet zonder meer de bevoegdheid de voorwaarden te wijzigen”, aldus de voorzieningenrechter. “Uit een cijferoverzicht blijkt dat het negatieve resultaat vanaf het jaar 2015 min of met hetzelfde beeld geeft. ASR wist, of kon weten, dat zij in financieel opzicht een risico zou lopen bij de overname van Generali en de door Generali – onder andere met Carmeleon – gesloten overeenkomsten.”

Reageer op dit artikel