nieuws

Aon verwacht oplopend prijsverschil tussen UWV en private WGA-verzekering

Schade 2032

Werkgevers kunnen volgens Aon kosten besparen als zij overstappen van een publieke naar een private verzekering tegen de kosten van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. Het advieskantoor verwacht dat de verschillen de komen de jaren alleen maar toe zullen nemen. Werkgevers hebben nog tot 1 oktober de tijd om aan te geven waar zij hun WGA-verzekering willen onderbrengen.

Aon verwacht oplopend prijsverschil tussen UWV en private WGA-verzekering

Volgens Aon bedraagt de gezamenlijke besparing voor werkgevers in Nederland ongeveer 85 miljoen euro als zij overstappen naar een private verzekering. Dat concluderen mederwerkers op basis van cijfers van het UWV en eigen data. Aon verwacht dat meer werkgevers voor privaat zullen kiezen, ook vanwege de extra mogelijkheden om langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken. Volgens de risico-adviseur duurt een uitkering aan publiek verzekerde werknemers gemiddeld zeven jaar, voor privaat verzekerde werknemers is dat slechts vier jaar.

Rekenmethode

Het verschil in premie tussen het UWV en de private markt, wordt volgens Aon veroorzaakt door een verschil in rekenmethode. Het UWV berektent de premie op basis van de uitkeringen twee jaar geleden, ter verzekeraars hun premie baseren op een risico-analyse van het aantal langdurig arbeidsongeschikte medewerkers.

WGA-flex

Een andere factor die Aon laat meewegen in hun verwachting is de instroom van arbeidsongeschikte medewerkers vanuit een flexibel dienstverband (WGA-flex). Sinds 2014 moet de premie ook hun uitkeringen dekken. “In tegenstelling tot de premies bij het UWV is in de private premies het risico van WGA-flex instroom al meegerekend”, meldt Aon. De adviseurs verwachten dat de UWV-premies de komende jaren licht zullen stijgen, tenzij het UWV reservers inzet om de stijging te dempen.

Achterstanden

Als laatste reden voor verwachte verschillen noemt Aon de achterstanden in het herkeuren van arbeidsongeschikte medewerkers. “Het UWV is verplicht om de medewerkers van een privaat verzekerde werkgever opnieuw te keuren als een werkgever daarom vraagt. Bij een private verzekering komt de herkeuring daardoor bovenop de stapel en vindt daardoor sneller plaats.” Aon schat in dat er ruim 100.000 werknemers zijn die bij een herkeuring waarschijnlijk weer gedeeltelijk aan het werk kunnen. “Het gebrek aan capaciteit om deze mensen opnieuw te keuren, kost werkgevers gezamenlijk 900 miljoen euro aan uitkeringskosten”, aldus Aon.

Reageer op dit artikel