nieuws

Aon: AVG-boete is in Nederland gewoon verzekerbaar

Schade 3258

Nederland is een van de weinige landen in Europa waar AVG-boetes verzekerbaar zijn. Advieskantoor Aon en advocatenkantoor DLA Piper concluderen dat naar aanleiding van de boete die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onlangs oplegde aan het Haga Ziekenhuis. Door het boetebesluit was het voor het eerst mogelijk om sinds de invoering van de AVG in mei 2018 te onderzoeken hoe de AP concreet invulling geeft aan de uitvoering van de privacywet.

Aon: AVG-boete is in Nederland gewoon verzekerbaar

De boete van bijna een half miljoen voor het Haga Ziekenhuis is volgens Aon administratief van aard en geldt dus als bestuursrechtelijke boete. In tegenstelling tot andere Europese landen heeft Nederland geen verbod op het verzekeren van bestuursrechtelijke boetes. Aon merkt wel op dat verzekeraars geen boetes zullen verzekeren die voortkomen uit een strafbaar feit, opzet of grove schuld.

Dwangsom

Volgens Aon verkeren veel organisaties nog ten onrechte in de veronderstelling dat de AP bij een overtreding eerst een waarschuwing zal geven. In het geval van het Haga Ziekenhuis dat patiëntgegevens intern slecht beveiligde, werd er meteen een boete uitgedeeld en een dwangsom als de zaken niet op tijd in orde zouden komen.

Beheersmaatregelen

Aon’s managing consultant Saida Nhass stelt dat het voor organisaties vaak lastig is om binnen de termijn de fouten te herstellen en waardoor al snel het risico bestaat dat ook de dwangsom overgemaakt moet worden. “Daarom is het belangrijk om blijvend te investeren in beheersmaatregelen en risico’s goed in kaart te brengen. Daarnaast is het belangrijk dat organisaties zich verzekeren tegen het risico, zeker als zij een belangrijke maatschappelijke functie hebben”, aldus Nhass.

Reageer op dit artikel