nieuws

Allianz Benelux plukt vruchten van nieuw beleid

Schade 3132

Het gaat goed met Allianz Benelux. In het eerste halfjaar van 2019 zag de verzekeraar het premie-inkomen toenemen, de combined ratio verbeteren en de winst stijgen. Zowel de levendivisie als het schadebedrijf dragen positief bij aan de cijfers. Volgens Allianz is het resultaat bij schade het eerste effect van de inspanningen om de portefeuille weer gezond te maken.

Allianz Benelux plukt vruchten van nieuw beleid

Het premie-inkomen van Allianz Benelux nam toe van 2 tot 2,2 miljard euro. Daarvan komt 855 miljoen voor rekening van schade (+8%) en 1.370 miljoen is afkomstig uit de levenactiviteiten (+9%). De combined ratio verbeterde licht, van 95 procent in de eerste helft van 2018 tot 94,7 procent in dezelfde periode dit jaar.

Nieuwe acceptatiecriteria

Het operationeel resultaat nam daardoor toe van 103,5 miljoen tot 111,6 miljoen euro. Allianz schrijft dat toe aan de vernieuwde acceptatiecriteria en de geleidelijke invoering van ‘technical excellence’ in het bedrijf. Een term die volgens een woordvoerder slaat op het verbeteren van alle procedures op technisch gebied. “In de praktijk komt het neer op technical pricing, data-analyse en radical simplification”, aldus de woordvoerder.

Storm Eberhard

Opmerkelijk is dat de verzekeraar in het persbericht schrijft dat de resultaten van de nieuw ingeslagen weg de effecten van het stormachtige voorjaar dempen. In Q1 van 2018 waaide het stevig, maar daar staat 2019 nu niet echt om bekend. Volgens de woordvoerder heeft dat te maken met storm Eberhard, die vooral in Zuid-België veel schade veroorzaakte. In het tweede kwartaal moest Allianz volgens haar in Nederland veel uitkeren in verband met lokaal noodweer.

Gezond portfolio

Allianz Benelux-ceo Anthony Bradshaw is tevreden met de resultaten. “Onze operationele winst in Leven is uitstekend en in Schade zien we nu de eerste effecten van de noodzakelijke acties om onze portfolio gezond te krijgen en te houden. Ook de groei van onze omzet in alle drie de landen en in zowel Schade als Leven is bijzonder sterk. Onze kostenratio is verbeterd. Dit betekent dat we efficiënter werken voor onze klanten.”

Reageer op dit artikel