nieuws

60 per uur zonder helm: aov-loze zzp’er had moeten beseffen dat hij kwetsbaar was

Schade 6261

Een onoplettende automobilist draaide twee jaar geleden in Dordrecht een fietspad op vanuit een uitrit. De opgevoerde snorscooter die plotseling van links kwam, remde zichzelf onderuit bij het ontwijken van de auto. Bij de rechtbank in Rotterdam lag de vraag voor of WA-verzekeraar Achmea gerechtigd was om 50 procent van de schadevergoeding in te houden vanwege eigen schuld van het slachtoffer. Volgens de rechter is een inhouding van 40 procent een betere weerspiegeling van de schuld.

60 per uur zonder helm: aov-loze zzp’er had moeten beseffen dat hij kwetsbaar was

Twee getuigen verklaarden bij de politie dat het slachtoffer hen vlak voor het ongeval met hoge snelheid had ingehaald, terwijl zij zelf op een gewone scooter met helmplicht reden. Hoewel het slachtoffer zijn tempo ontkent, blijkt op de rollerbank dat de opgevoerde snorscooter een snelheid van 57 kilometer per uur haalt. Ruim twee keer sneller dan is toegestaan. De scooterrijder loopt diverse botbreuken op, waaronder in zijn nekwervels, armen en twee scheurtjes in de schedel.

Eigen schuld

Omdat de getuigenverklaringen logischer overeenkomen met de verkeerssituatie ter plaatse dan de herinnering van het slachtoffer, gaat de rechter uit van de aanname dat de scooterrijder flink te hard heeft gereden. “Daarom is sprake van eigen schuld”, schrijft de rechter in het vonnis. In de causaliteitsverdeling concludeert de rechtbank dat beide verkeersfouten in gelijke mate hebben bijgedragen aan de schade.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat betreft de scooterrijder zou er om drie redenen een billijkheidscorrectie uitgevoerd moeten worden. Hij vindt de fout van de automobilist zwaarder dan van hemzelf, hij heeft blijvend letsel overgehouden aan het ongeval, en tot slot is hij een zzp’er zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Na het ongeval beschikte hij tijdelijk niet meer over een inkomen.

Kwetsbaar

De rechter ging daar ten dele in mee. Het blijvend letsel is volgens hem duidelijk. “Verder is niet in geschil dat [eiser] als zzp’er zich in een relatief kwetsbare positie heeft bevonden doordat hij niet verzekerd is geweest tegen zijn verlies aan verdienvermogen en over een gering eigen vermogen beschikt. [Eiser] heeft geruime tijd niet kunnen werken. Dit zijn ingrijpende lichamelijke en financiële gevolgen voor [eiser]. Daartegenover staat dat [eiser] had behoren te beseffen dat hij kwetsbaar was en dat hij desondanks zeer onvoorzichtig en gevaarlijk heeft gereden.”

Verdeling

Een en ander afwegend komt de rechter tot het oordeel dat een schuldverhouding van 60 procent voor de automobilist en 40 procent voor de snorscooter beter op zijn plaats is. De proceskosten komen voor rekening van Achmea.

Reageer op dit artikel