nieuws

Verzekeraars moeten klimaatrisico beter meenemen

Schade 670

De koepel van Europese toezichthouders op verzekeraars (EIOPA) spoort verzekeraars aan om verschillende klimaatscenario’s beter in hun risicomanagement op te nemen.

Verzekeraars moeten klimaatrisico beter meenemen

Verzekeraars moeten volgens EIOPA zo snel mogelijk lange termijn klimaatscenario-analyses opstellen en integreren in hun risicomanagement, governance en de beoordeling  van het eigen risico en de solvabiliteit. “Stresstests op nationaal of op Europees niveau kunnen bijdragen aan het identificeren van risico’s voor de langere termijn. In de modellen moet er vanuit worden gegaan dat in de komende tien tot twintig jaar het aantal en de zwaarte van de natuurrampen toenemen.”

Risico’s duurzaamheid moeten transparanter worden

Dat alles schrijft EIOPA in onlangs gepubliceerd ontwerpadvies aan de Europese Commissie over eventuele wijzigingen in de Europese solvabiliteitsrichtlijn Solvency II.  De koepel vindt dat verzekeraars bij hun risicomanagement- en beleggingsstrategieën zowel de overgangs- als fysieke risico’s van klimaatverandering mee moeten nemen. “Duurzaamheidsrisico’s moeten transparanter worden”, stelt de koepel van toezichthouders. Daarnaast moet er een lijst komen van ‘groene’ en ‘bruine’ activiteiten van verzekeraars. Belanghebbenden hebben tot 26 juli de tijd om op het ontwerpadvies te reageren.

Reageer op dit artikel