nieuws

Staatssecretaris heeft nieuwe letselschadecijfers: uitkering bedraagt 475 miljoen euro per jaar

Schade 1939

Verzekeraars keren jaarlijks niet 96 miljoen euro uit aan letselschadeslachtoffers, maar 475 miljoen euro. Dat staat in de nieuwe cijfers die staatssecretaris Menno Snel (Financiën) op de laatste dag voor zijn zomerreces naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het bedrag dat de schatkist misloopt bij een fiscale vrijstelling komt te liggen tussen 23 miljoen en 96 miljoen euro.

Staatssecretaris heeft nieuwe letselschadecijfers: uitkering bedraagt 475 miljoen euro per jaar

Snel had eerder deze week letselschadecijfers naar de Kamer gestuurd die nu een factor 5 te laag blijken. Volgens het ministerie van Financiën waren die cijfers van het Verbond van Verzekeraars niet juist geëxtrapoleerd. Veel letselschadedeskundigen zetten vraagtekens bij de Kamerbrief. Sommigen zagen in hun eigen praktijk meer hoge schades dan het totaal aantal in de tabel van Snel.

Nieuwe cijfers

De nieuwe, gecorrigeerde cijfers die Snel van het Verbond kreeg, heeft hij vrijdagavond naar de Tweede Kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat verzekeraars jaarlijks 475 miljoen euro uitkeren aan letselschadeslachtoffers. Een paar dagen geleden rekende de staatssecretaris nog met 96 miljoen euro. Het aantal grote schades (meer dan 200.000 euro) blijkt eenzelfde factor hoger. Dinsdag waren dat nog 50 gevallen per jaar, inmiddels is bekend dat het er 240 zijn. (Klik op de tabel om te vergroten.)

Derving belastinginkomsten

Snel gebruikt de cijfers om uit te rekenen wat de fiscale derving is als er een box 3-vrijstelling komt voor letselschadeslachtoffers. In het ongunstigste scenario loopt de Staat jaarlijks 95 miljoen euro aan belastinginkomsten mis. Dat zou het geval zijn als de volledige uitkering bij elk slachtoffer op een spaarrekening belandt die al hoger is dan het heffingsvrije vermogen van 30.000 euro. Ook gaat de staatssecretaris ervan uit dat belastingplichtigen de uitkering gemiddeld 20 jaar in stand houden.

In het minimale scenario – waarbij niemand aanvankelijk box 3-vermogen had en de gemiddelde uitkering 5 tot 10 jaar in stand blijft – komt de staatssecretaris uit op 23 miljoen tot 46 miljoen euro aan gemiste inkomsten.

Nader onderzoek

Snel tekent bij zijn berekeningen aan dat een gerichte schatting lastig te maken is. Onbekend is hoe letselschadeslachtoffers de uitkeringen besteden. Bovendien zou een eventuele vrijstelling betekenen dat uitkeringen van verzekeraars lager worden. Nu houden zij rekening met de vermogensrendementsheffing die slachtoffers moeten betalen, aldus de staatssecretaris. Hij zegt toe op Prinsjesdag nader onderzoek over een fiscale vrijstelling voor letselschadeslachtoffers met de Kamer te delen.

Reageer op dit artikel