nieuws

Jongen (18) had onbewust Menzis-polis en hoeft die niet te betalen

Schade 3703

Wie 18 jaar wordt, heeft vanaf dat moment een eigen zorgverzekering nodig. De moeder van een 17-jarige jongen zag dat moment in mei 2017 aankomen en stuurde Menzis vast een verzoek om haar zorgverzekering te splitsen. De zorgverzekeraar gaf daar gehoor aan, maar volgens de rechtbank in Nijmegen was er geen sprake van een overeenkomst met de jongen. De premie-achterstand hoeft hij niet terug te betalen.

Jongen (18) had onbewust Menzis-polis en hoeft die niet te betalen

De vraag van de moeder moet volgens de rechtbank gezien worden als het verzoek om een aanbod. Dat de jongen geen bezwaar aantekende toen de polis werd verzonden, betekent volgens de rechter niet dat hij stilzwijgend instemde met het aanbod, zoals Menzis betoogde. Menzis kon ook niet aantonen dat de polis hem werkelijk had bereikt. Het feit dat hij volgens de gemeentelijke basisadministratie op het postadres stond ingeschreven, telt volgens de rechter niet als bewijs.

Geen zorg ontvangen

De situatie zou ook anders zijn als de jongen na zijn 18e verjaardag wel zorg ontvangen had. Menzis betaalde weliswaar een bedrag voor de inschrijving bij de huisarts, maar er was geen sprake van een medische behandeling. Ook daaruit mocht Menzis dus niet opmaken dat de jongen wel ‘pretendeerde’ over een zorgverzekering te beschikken.

Incasso

Het rekeningnummer waar de verzekeraar een half jaar lang probeerde te incasseren, was ook niet van de jongen maar van zijn moeder. Menzis kon evenmin aantonen dat het aanmaningen verstuurd heeft. Het eerste bericht dat de jongen ontving, kwam pas op 31 januari 2018 van incassobureau GGN. Volgens de rechtbank was dat pas zijn eerste mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verzekering.

Protest

Toen hij bij Menzis protesteerde, werd hem duidelijk gemaakt dat hij de verzekering alleen kon beëindigen als hij eerst de achterstand van 813 euro zou betalen. Overstappen was ook niet mogelijk, omdat de verzekering toen al verlengd was tot 1 januari 2019.

Geen overeenkomst

De rechter in Nijmegen concludeerde dat Menzis nooit een overeenkomst had met de jongen. “In dat kader had het op de weg van Menzis gelegen [gedaagde] op de polis van zijn moeder bijgeschreven te laten staan totdat vanuit [gedaagde] zelf een aanvraag werd ontvangen, danwel het verzoek zijn verzekering te beëindigen in verband met een inschrijving bij een andere verzekeraar. Nu Menzis dat heeft nagelaten dienen de nadelige gevolgen daarvan voor haar rekening te blijven.”

Advies

In het vonnis adviseert de rechter dat de jongen zich per ommegaande alsnog verzekert. “De kantonrechter gaat er daarbij vanuit dat Menzis hem daarbij geen strobreed in de weg zal leggen en zal bevorderen dat dit ook van de kant van het CAK niet het geval zal zijn.”

Reageer op dit artikel