nieuws

Reaal mag premie niet verhogen na ongeval met roekeloze fietser

Schade 2264

Een trouwe klant van Reaal (sinds 1993) reed in 2015 een fietser aan in Den Haag. De fietser reed tegen de rijrichting in op een weggedeelte dat verboden was voor fietsers. Reaal sloot als WA-verzekeraar een overeenkomst met de fietser dat het 75 procent van zijn (letsel)schade zou vergoeden. De klant werd teruggezet in schadevrije jaren, omdat Reaal weigerde te erkennen dat er sprake was van overmacht. De premie steeg daardoor van 273 euro naar 436 euro per jaar. De bestuurder vocht het aan bij de rechtbank in Amsterdam. Met succes.

Reaal mag premie niet verhogen na ongeval met roekeloze fietser

In de polisvoorwaarden van de man staat dat een schade geen invloed heeft op de inschaling van zijn premie, “als de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is en er sprake is van een aanrijding met een fietser of voetganger, waarbij terzake van het ontstaan van die aanrijding de verzekerde geen enkel verwijt gemaakt kan worden.” Een situatie die volgens Reaal hier niet van toepassing was. De verzekeraar vond het verwijtbaar dat zijn klant niet langer naar rechts heeft gekeken om te zien of daar verkeer vandaan kwam.

Plausibeler

De rechtbank was het daar niet mee eens. “Gelet op de verkeerssituatie en de omstandigheden ter plaatse wordt geconcludeerd dat het zo onwaarschijnlijk was dat een fietser zich op die plek zou bevinden, dat [eiser] met deze gedraging geen rekening hoefde te houden”, schrijft de rechter. “Van [eiser] kon redelijkerwijs ook niet verwacht worden dat hij langer naar rechts was blijven kijken om te controleren of daar vandaan verkeer kwam, zoals Vivat aanvoert. [eiser] diende immers rekening te houden met de veel plausibelere mogelijkheid dat van links verkeer kwam.”

Overmacht

“Dat Vivat in de onderhandelingen over de schade met de verzekeraar van [fietser] ervoor heeft gekozen vanwege proceseconomische redenen geen beroep te doen op overmacht, maakt niet dat [eiser] daarop in zijn eigen rechtsverhouding tot Vivat thans geen beroep (meer) kan doen. Dit geldt te meer nu een en ander met betrekking tot de uitgekeerde schadevergoeding niet met [eiser] is overlegd.”

Beperkt casco

Vivat moet de premieverhoging van de consument met terugwerkende kracht herstellen. Omdat zijn auto beperkt casco was verzekerd, heeft de consument zijn schade zelf verhaald op de fietser. De verzekeraar van de fietser heeft die zaak geschikt zonder erkenning van aansprakelijkheid voor een bedrag van 3.500 euro.

Reageer op dit artikel