nieuws

Gerechtshof: NN moet spijtoptant in genade aannemen

Schade 12913

Nationale-Nederlanden moet de beëindiging van een woonhuis- en inboedelverzekering van een klant die de verzekeraar probeerde te misleiden ongedaan maken. Voor het Gerechtshof Den Haag staat vast dat de man met een screenshot van een betaalopdracht NN op het verkeerde been wilde zetten. Omdat het een eerste incident was in een 20-jarige relatie en de man later toegaf dat nog niet betaald was, vindt het hof het stopzetten van de polissen een te zware maatregel.

Gerechtshof: NN moet spijtoptant in genade aannemen

In het najaar van 2013 krijgt de man twee keer kort achter elkaar te maken met waterschade in zijn souterrain door hevige regenval. Bij de eerste melding van de schade stuurt hij een herstelofferte van een loodgieter mee à € 845. Na de tweede schade heeft NN het souterrain leeg laten pompen en een aannemer ingeschakeld om de schade te herstellen.

Van de eerste schade vergoedt NN eerst de helft van de offerteprijs. De verzekeraar kondigt aan de claim verder te behandelen na ontvangst van de definitieve nota. Kort daarop mailt de man een screenshot van een betaalopdracht aan de loodgieter met als uitvoeringsopdracht ‘direct’. Die betaling heeft vervolgens niet plaatsgevonden. Sterker, de man had op dat moment nog geen opdracht gegeven aan de loodgieter om de herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Opzettelijke misleiding

Begin 2014 vraagt NN in twee brieven om de nota van de loodgieter. Met een verwijzing naar problematische privéomstandigheden laat de man weten geen gehoor te kunnen geven aan het verzoek. Als de verzekeraar vervolgens belt, biecht de man op dat de eerste schade nooit is hersteld en hij de factuur niet heeft betaald. NN beëindigt daarop beide verzekeringen en vordert het al uitgekeerde bedrag terug. Ook neemt de verzekeraar de man op in het incidentenregister van NN en in het Extern Verwijzingsregister. Volgens de verzekeraar is er sprake van bewust onjuiste informatie verstrekken, een reden om een verzekering te beëindigen.

Bij de rechter eist de man dat de stopzetting van de polissen ongedaan wordt gemaakt en dat hij uit de registers wordt geschrapt. De rechtbank wijst die vorderingen af, omdat de man onmiskenbaar de indruk wilde wekken dat de nota van de loodgieter was betaald. De man heeft NN daarmee opzettelijk misleid.

Eenmalig incident

Dat vindt in hoger beroep ook het Gerechtshof Den Haag, maar dat verbindt daaraan andere conclusies. “Het hof is van oordeel dat de verstrekkende maatregel van beëindiging van de beide verzekeringsovereenkomsten, bezien in het licht van alle relevante feiten en omstandigheden, niet evenredig is aan de zwaarte van de onderhavige gebeurtenis, dat wil zeggen de opzettelijke misleiding”, aldus de uitspraak, die al vorig jaar plaatsvond, maar pas recent is gepubliceerd.

Volgens het hof was sprake van een eenmalig incident. De man was al 20 jaar klant bij NN zonder dat zich eerder iets had voorgedaan. Ook weegt het hof mee dat de verzekerde zijn misleiding niet heeft volgehouden toen NN telefonisch om uitleg vroeg. De schade is er bovendien daadwerkelijk geweest, en de man had recht gehad op het restbedrag, al was dat pas na indiening van de definitieve nota.

Schijn van betaling

Verder is voor het hof van belang dat er geen sprake was van manipulatie of vervalsing van stukken. Het gaat in deze zaak om “het opwekken van de schijn van betaling door indiening van een op zichzelf niet vervalste printscreen van een betalingsopdracht (die echter niet is uitgevoerd)”. Bovendien gaat het bij de verkeerde voorstelling van zaken om een relatief laag bedrag, aldus het arrest.

Hoger eigen risico

In het licht hiervan vindt het Gerechtshof beëindiging van de polissen een te zware maatregel. Als de man een nieuwe verzekering wil aangaan, zal hij het incident moeten melden, waardoor hij alleen tegen een hoge premie nog dekking kan krijgen. Een schriftelijke waarschuwing, eventueel met een verhoging van het eigen risico, had het hof een passendere maatregel gevonden.

Het hof veroordeelt NN daarom om de man weer in genade aan te nemen. De woonhuis- en inboedelverzekering moeten met terugwerkende kracht worden voortgezet. De verzekeraar had tijdens de behandeling van het hoger beroep al aangegeven dat de opname in het Extern Verwijzingsregister al ongedaan is gemaakt. Ook zegde NN toe de registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminalteit te laten verwijderen.

Reageer op dit artikel