nieuws

DNB: Markt WA-verzekeringen motorvoertuigen lijkt te herstellen

Schade 1496

Het lijkt erop dat de markt voor wettelijke-aansprakelijksheidsverzekeringen motorvoertuigen voorzichtig herstel vertoont. Dit concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) uit de jaarlijkse rapportages van verzekeraars. “2018 is het eerste jaar waarin sommige indicatoren wijzen op herstel van deze markt, maar niet alle signalen zijn positief.”

DNB: Markt WA-verzekeringen motorvoertuigen lijkt te herstellen

De markt voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen (motor WA) zit al enige tijd in slecht weer. Sinds 2008 wordt marktbreed technisch verlies gemaakt op motor WA en dit is nog steeds het geval in 2018. Dat betekent dat de inkomende premie lager is dan de uitgaande schade en kosten.

Trend doorbroken

Toch heeft DNB de indruk dat schadeverzekeraars meer grip krijgen op deze concurrerende markt. Na een periode sinds 2011 waarin de verliezen jaarlijks toenamen, is deze trend nu doorbroken. Het marktbrede technische verlies is afgenomen naar € 308 miljoen in 2018 (2017: € 474 miljoen) op een netto verdiende premie van € 2.309 miljoen (2017: € 2.148).

Technisch resultaat

Consumenten sluiten een motor WA-verzekering vaak samen af met een motor casco verzekering voor hun auto of ander motorrijtuig. Op motor casco wordt in de meeste jaren wel technisch winst gemaakt en hiermee worden de verliezen op motor WA deels gecompenseerd. Waar in sommige jaren de winstgevendheid van motor casco en motor WA een tegengestelde richting op bewegen, geldt dit volgens DNB niet voor 2018. Oftewel, de verbetering van het technisch resultaat op motor WA is niet ten koste van motor casco gegaan.

Stijgende trend

Het technisch resultaat wordt bepaald door de premie, de schadelast en de kosten. De schadelast bij motor WA laat al jaren een stijgende trend zien, de belangrijkste oorzaak hiervan zijn de steeds hogere claims bij letselschade als gevolg van maatschappelijke en juridische ontwikkelingen.

Premieverhogingen

Om de toenemende schadelast het hoofd te bieden hebben verzekeraars de afgelopen jaren premieverhogingen doorgevoerd, zo ook in 2018. De komende jaren moet blijken of deze premieverhogingen voldoende zijn om het technisch resultaat in het positieve te trekken.

Reageer op dit artikel