nieuws

Aon: Continuïteit bedrijfsvoering steeds groter risico

Schade 1387

Nederlandse organisaties zijn door hun internationale karakter extra vatbaar voor risico’s. Vooral zaken die te maken hebben met continuïteit van de bedrijfsvoering, zoals bedrijfsonderbrekingen en de leveranciersketen, zien zij in toenemende mate als een risico.

Aon: Continuïteit bedrijfsvoering steeds groter risico

Dat blijkt uit de Global Risk Management Survey 2019 van risico- en verzekeringsadviseur Aon. Voor het onderzoek zijn wereldwijd 2.672 risicomanagers ondervraagd, van wie 60 risicoverantwoordelijken bij Nederlandse organisaties zoals CRO’s, CFO’s en riskmanagers. Aon voert dit onderzoek sinds 2007 elke twee jaar uit.

Veranderende marktfactoren

Nederland wijkt qua rangschikking van de risico’s af wanneer een wereldwijde vergelijking wordt gemaakt. Volgens Aon valt op dat snel veranderende marktfactoren de Nederlandse top tien zijn binnengekomen (plek negen). Wereldwijd staat dit risico op nummer drie, maar ook Nederlandse, vaak internationaal opererende, zien dat de toegenomen volatiliteit en onderling verweven marktfactoren een grote impact kunnen hebben op hun business.

Bedrijfsonderbreking

De link met het buitenland wordt verder duidelijk door de nummer één en tien in de ranking. Bedrijfsonderbreking wordt in Nederland gezien als grootste risico, terwijl ook onderbreking van de aanvoerketen een plek bij de belangrijkste risico’s krijgt. Dit laatste is wereldwijd gezien niet het geval. De positie van Nederland als distributieland wordt hiermee eens te meer duidelijk.

Een ander opvallend punt is volgens de onderzoekers de nummer vijf in de Nederlandse top tien: het aantrekken en behouden van toptalent. Dit laat zien dat het economisch relatief goed gaat en bedrijven zich in Nederland op dit vlak verhoudingsgewijs meer zorgen maken. Talent is schaars en belangrijk om aan boord te houden. Wereldwijd gezien ontbreekt dit punt bij de belangrijkste risico’s.

Cyberrisico’s

Ook noemen de onderzoekers het opmerkelijk dat cyberrisico’s in Nederland belangrijker worden ingeschat dan op wereldwijd niveau. Dat kan te maken hebben met de mate waarin organisaties hiermee te maken hebben gehad. Onder de wereldwijde respondenten was dit 16%, in Nederland ruim één op de drie (35%). De cyberdreiging in ons land is reëel en heeft grote gevolgen voor de continuïteit van bedrijven, zo bleek eerder al uit bijvoorbeeld het incident in 2017 waarbij het Petya-computervirus een deel van de Rotterdamse haven platlegde.

Digitalisering

Digitalisering is ook een van de belangrijkste redenen van de hoge notering van reputatierisico. Door de impact van social media is de impact van reputatierisico verdubbeld. Mede daardoor staat reputatierisico wederom in de top drie, nu op de tweede plaats. “Hoewel er meer bewustzijn is voor het belang van risk management en er betere hulpmiddelen beschikbaar zijn, blijven reputatierisico’s een van de grootste zorgen voor bedrijven,“ zegt Alex van den Doel, managing director van Aon Global Risk Consulting.

Klimaatverandering

Een opvallende afwezige in de top tien is klimaatverandering. Risicoverantwoordelijken in Nederland en daarbuiten noemen dit niet als een van de belangrijkste risico’s.

Reageer op dit artikel