nieuws

RiFD: 58 volmachtkantoren voldoen niet aan solvabiliteitseis

Schade 3622

Eén op de drie volmachtkantoren voldoet niet aan de solvabiliteitseis van 20 procent. Die grens werd afgesproken tussen het Verbond van Verzekeraars en de NVGA in de Volmacht Samenwerkingsovereenkomst (VSV). In de vandaag gepubliceerde Marktflitsen constateert het Ratingsinstituut Financiële Dienstverlening (RiFD) dat er ten opzichte van vorig jaar niets veranderd is, nog steeds voldoet hetzelfde percentage volmachtbedrijven niet aan de norm.

RiFD: 58 volmachtkantoren voldoen niet aan solvabiliteitseis

Volmachten incasseren zelf premies die zij doorbetalen aan de verzekeraars. Vanwege de consolidatie onder gevolmachtigde intermediairs, worden de rekening-courant schulden steeds groter. “De aandacht bij verzekeraars neemt daardoor toe, waarbij naast de hoogte van de uitstaande schuld de inbaarheid een grote rol speelt”, schrijft het RiFD. In het VSV werden daarom afspraken gemaakt over de rekening-courant en de financiële verantwoording.

Kop in het zand

De solvabiliteitsnorm van 20 procent vloeit uit hetzelfde document voort. “Feitelijk steken verzekeraars hiermee hun kop in het zand, omdat de gevolmachtigde vaak een grote vordering, soms wel ter grootte van 50% van het balanstotaal, heeft op de eigen bemiddelaar en deze op inbaarheid zou moeten worden getoetst.” Volgens RiFD is de norm daarom toe aan herziening, omdat alleen het solvabiliteitscijfer te weinig zegt over de financiële positie van de volmachten.

Huisvolmachten

Het ratingsinstituut ging na hoeveel kantoren niet aan de huidige eis voldoen. Van de huisvolmachten is dat 30 procent (58 kantoren). Voor coöperaties en serviceproviders is dat zelfs 35 procent. Kleinere (37%) en middelgrote huisvolmachten (31%) hebben vaker een te lage solvabiliteit dan grote volmachtkantoren (22%). Vorig jaar voldeed ook 30 procent van de volmachten niet aan de norm.

Reageer op dit artikel