nieuws

Premieverhogingen lossen verliezen op bij de Vereende

Schade 1864

De Vereende is in 2018 fors gegroeid. Het premievolume nam toe met 30 procent, het nettoresultaat kwam uit op 2 miljoen euro. In 2017 kwam de Vereende nog uit op een verlies van 4,3 miljoen euro. De positieve resultaten schrijft de verzekeraar toe aan de doorgevoerde premieverhogingen en kostenbesparingen. “De mooie scores op het gebied van klanttevredenheid, de sterk stijgende omzet in combinatie met fors verbeterde financiële ratio’s bevestigen ons gevoel dat we door moeten op de ingeslagen weg”, zegt directeur van de Vereende Ingrid Visscher in het jaarverslag.

Premieverhogingen lossen verliezen op bij de Vereende

In 2018 voerde de Vereende twee keer een premieverhoging door: op 1 januari en 1 mei. Het effect daarvan is vooral terug te zien in de intermediaire portefeuille, waar vorig jaar de premieomzet steeg met 42 procent. De toename van het aantal polissen in deze portefeuille bedroeg 8 procent. De grootste nieuwe toeloop kwam vanuit de taxibranche (+75%), AVB (+35%) en bestelauto’s (+23%). De helft van de intermediaire portefeuille bestaat inmiddels voor de helft uit zakelijke verzekeringen.

Beleggingen

De solvabiliteit van de Vereende verbeterde in 2018. Op 1 januari bedroeg die 144 procent, tegenover 134 procent een jaar eerder. De verzekeraar schrijft dat daarmee het gewenste niveau van 150 procent weer in zicht komt. Wat betreft beleggingen deed de Vereende het minder goed. Er werd nog wel een plus genoteerd van 1,3 miljoen euro, maar die werd vooral gerealiseerd door de verkoop van een belang in expertisebureau CED. Zou die eenmalige opbrengst niet meegeteld worden, dan zou er verlies zijn geleden op de beleggingsportefeuille.

Vooruitzicht

In 2019 verwacht de Vereende verder te zullen groeien. Die verwachting komt voort uit de trend dat verzekeraars steeds scherper en gedifferentieerder blijven tariferen en de waarschijnlijkheid van verdere uitval van het aanbod. Ook voor onbekende risico’s ziet de Vereende in 2019 een rol voor zichzelf weggelegd, de zogeheten kraamkamerrol. “Regelmatig krijgt de verzekeraar risico’s aangeboden die geen plaats in de reguliere verzekeringsmarkt krijgen, omdat het nog niet eerder aangeboden risico’s zijn. Juist door de uitgebreid aanwezige verzekeringskennis binnen de Vereende en de mogelijkheid ambachtelijk te accepteren, komen marktpartijen snel bij de Vereende uit.”

Solidariteitsonderzoek

In het kader van de vergaande premiedifferentiatie heeft de Vereende onlangs een solidariteitsonderzoek laten uitvoeren. “Door bijvoorbeeld bigdata-ontwikkelingen hebben verzekeraars steeds meer mogelijkheden om de premies van een verzekering af te stemmen op het daadwerkelijke risico van de verzekerde. Deze ontwikkeling is logisch en begrijpelijk, maar kan de solidariteit op termijn ondermijnen”, schrijft de verzekeraar.

Fraude

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders graag solidair willen zijn met mensen die een hogere premie betalen vanwege een hoger risico. Dat geldt overigens alleen voor mensen die meer betalen om redenen die buiten hun invloed liggen, zoals leeftijd of postcodegebied. Als het hogere risico gebaseerd is op het eigen gedrag, dus een ongunstig schadeverleden of fraude, dan zijn de respondenten minder solidair.

Reageer op dit artikel