nieuws

Consumentenbond wil paal en perk stellen aan stijgende premies

Schade 1639

Verzekeraars mogen premiestijgingen van meer dan 10% niet langer stilzwijgend doorvoeren. Bovendien moeten ze prijsstijgingen beter uitleggen aan hun klanten. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan het Verbond van Verzekeraars.

Consumentenbond wil paal en perk stellen aan stijgende premies

Bij de Consumentenbond komen regelmatig klachten binnen van consumenten die worden geconfronteerd met buitensporige premieverhogingen van soms wel 75 tot 145%. Verreweg de meeste meldingen gaan over Centraal Beheer. Zo meldde een consument aan de bond dat de premie van zijn Woonverzekering bij Centraal Beheer ineens steeg van €584 naar €1435 per jaar. Bij een ander steeg de premie van €680 naar €1640. Bij de opstalverzekeraars is Aon volgens de Consumentenbond kampioen prijsstijging: daar steeg de gemiddelde premie in een jaar tijd met 56,7%.

Vage argumenten

Centraal Beheer verklaart dat de premieverhogingen komen door een andere manier van berekenen. Ook heeft de verzekeraar volgens de bond als reden gegeven dat er meer rekening wordt gehouden met veranderde weersomstandigheden. “Volstrekt ontoereikend”, vindt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond de uitleg van de verzekeraar. “De stijgingen zijn soms zo krankzinnig hoog. Dan kun je je er niet van af maken met vage, niet te controleren, argumenten.’

Zelf uitvogelen

Het staat verzekeraars vrij hun premies te verhogen via stilzwijgende verlenging van de verzekering. Maar als het aan de Consumentenbond ligt, wordt aan die vrijheid paal en perk gesteld. Molenaar: “Wanneer een premie met meer dan 10% omhoog gaat, moeten verzekeraars hun klanten expliciet vragen of ze daarmee instemmen. Dat moet tijdig, minimaal twee maanden voor de premievervaldatum, en duidelijk. Onder meer door in de verlengingsbrief zowel de oude als de nieuwe premie te vermelden. Want ook daar krijgen we klachten over: mensen moeten zelf met de rekenmachine aan de slag om uit te vogelen hoeveel hun premie omhoog gaat. Dat kan echt niet.”

Gedragscode

De Consumentenbond vraagt aan het Verbond van Verzekeraars om op deze punten de gedragscode van de beroepsgroep aan te passen. Het verband gaat in overleg met de Consumentenbond op welke wijze de communicatie rondom premieverhogingen bij opstalverzekeringen kan worden verbeterd. Het verbond vindt dat ‘onverwachte teleurstellingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen en premieverhogingen – ook ten aanzien van individuele klanten – goed moeten worden toegelicht’.

Reageer op dit artikel