nieuws

Bedrijven steeds bewuster van politiek handelsrisico

Schade 503

De vraag naar political risk-verzekeringen neemt wereldwijd toe. De internationale omzetstijging wordt vooral gestuwd door politieke instabiliteit en toenemende investeringen in opkomende economieën. Ook in Nederland zien verzekeringsmakelaars dat de interesse toeneemt. Handelsembargo’s in het Midden-Oosten, opstanden in Noord-Afrika of onteigeningen in Latijns-Amerika: wispelturige wereldleiders triggeren riskmanagers om hun buitenlandse belangen beter af te dekken tegen politieke risico’s.

Bedrijven steeds bewuster van politiek handelsrisico

Een political risk-verzekering kan fysieke objecten of investeringen verzekeren, maar wordt vooral ingezet voor handelstransacties. Onderbreking van de productie, contractbreuk, onteigening of kredietrisico. “Er worden weinig uitsluitingen gedaan”, zegt Dirk-Jan Schwalbach, political risk practice leader bij Marsh Nederland. “Een schade kan uit allerlei hoeken ontstaan.”

Schwalbach ziet dat de Nederlandse interesse vooral toeneemt vanuit de maakindustrie. Hightech apparatuur, machines voor voedselverwerking, of hoogwaardige bouwmaterialen die worden verscheept naar het Midden-Oosten. Maar ook uit bancaire hoek wordt vaker een beroep gedaan op political risk-insurance. Als de exposure in een risicovol land te hoog wordt, zijn politieke risico’s af te dekken. Volgens Schwalbach is political risk vooral een beweeglijk risico. “Inventarisatie en benchmarking zijn dan heel belangrijk. Daarom hebben we bij Marsh wereldwijd 750 experts die adviseren op het gebied van kredietrisico.” Venezuela en Iran zijn inmiddels ‘off cover’, maar ook voor vele andere landen in Zuid-Amerika, Azië en Afrika geldt een verhoogd risico.

Populisme

Toch is het niet enkel het overzeese risico waardoor internationaal de capaciteit voor political risk-insurance groeit. In de vorige maand gepresenteerde Aon Risk Maps 2019 signaleerde Aon ook binnen Europa dat politieke ontwikkelingen tot verhoogde handelsrisico’s leiden. De verzekeringsmakelaar waarschuwt dat de heropleving van het populisme extreme ideologieën in de hand kan werken. Dat zou volgens Aon zelfs ‘de op regelgeving gebaseerde Europese orde’ kunnen aantasten.

Aon noemt specifiek het anti-immigrantensentiment dat een grondbeginsel is van veel Europese populistische bewegingen. Extreemrechts terrorisme wordt daarmee een toenemend risico. Maar een groter probleem van de populistische golf is het protectionisme dat vaak met deze politiek gepaard gaat. Aon wijst in dat kader op het risico dat bestaande contracten door overheidsbeleid ondermijnd worden, of dat bedrijven gedwongen worden hun internationale toeleveringsketens aan te passen door verhoogde importtarieven of handelsblokkades. “We zien ook in andere onderzoeken dat geopolitieke risico’s een flinke impact hebben op het bedrijfsleven – meer dan terroristische risico’s”, zegt Aon-directeur Global Risk Consulting Alex van den Doel. “Politiek beleid kan steeds vaker een oorzaak zijn van een bedrijfscrisis.”

Groeiende markt

De groeiende vraag naar political risk-insurance heeft ook meer verzekeraars naar deze markt gelokt. “De markt is de afgelopen jaren groter geworden qua capaciteit”, zegt specialist kredietverzekeringen bij Aon Sven Roskam. “Nu zien we vooral dat verzekeraars en verzekerden meer specifiek op bepaalde landen inzetten, waardoor daar juist eerder een tekort aan capaciteit kan ontstaan.”

Inventarisatie

Roskam denkt dat de vraag naar political risk-verzekeringen ook toeneemt doordat bedrijven politieke risico’s beter herkennen. Een tijdige en grondige inventarisatie is volgens hem van belang. “Voor bedrijven die voor het eerst zaken gaan doen in een nieuw land is het altijd verstandig zich te vergewissen van de lokale situatie: hoe is het politieke landschap, wanneer zijn er verkiezingen, met welke laag van de overheid doe ik zaken, in welke valuta worden we betaald?”

Algoritme

Om grote internationaal handelende bedrijven een concreter inzicht te geven in de politieke risico’s die ze lopen, ontwikkelde Willis Towers Watson begin dit jaar Vapor. Een algoritme dat staat voor Value at Political Risk. Op basis van land en industrie geeft Vapor bedrijven een verwacht jaarlijks verlies en een worstcasescenario met het maximale verlies.

Willis Towers Watson zegt in samenwerking met verzekeraars 1 miljard dollar capaciteit aan het programma te hebben verbonden. Vapor maakt analyses voor meer dan 160 landen, 14 industrieën en 6 politieke risico’s, uiteenlopend van oorlog, politiek geweld en handelsembargo’s.

Reageer op dit artikel