nieuws

Wiertsema laakt traagheid verzekeraars in offreren WGA-eigenrisicoverzekering

Schade 922

Adfiz-directeur Enno Wiertsema roept verzekeraars op om meer haast te maken bij het offreren van een WGA-eigenrisicoverzekering. Volgens Wiertsema is het eerder regel dan uitzondering dat adviseurs en ondernemers maanden moeten wachten voor een verzekeraar met een premievoorstel komt. In zijn maandelijkse column betoogt hij dat het talmen ertoe leidt dat bedrijven onder tijdsdruk een keuze moeten maken die een grote stempel drukt op het verzuimbeleid.

Wiertsema laakt traagheid verzekeraars in offreren WGA-eigenrisicoverzekering

Wiertsema schrijft dat het werk zich nu vaak ophoopt in de laatste twee tot drie weken voor de termijn verstrijkt om het eigenrisicodragerschap bij de Belastingdienst aan te vragen. “In de korte tijdspanne die dan rest moeten adviseurs offertes narekenen, voorwaarden uitpluizen en tijd inplannen om met iedere klant afzonderlijk het voorstel door te nemen. Werkgevers op hun beurt moeten onder flinke tijdsdruk een financiële beslissing nemen die ze – in de regel – voor langere tijd aangaan en die een grote impact heeft op hun verzuimbeleid. Vaak moet in dit stadium ook de Ondernemingsraad geraadpleegd worden.”

Korte termijn

Volgens Wiertsema wordt het voor ondernemers verleidelijk om hun keuze enkel te baseren op prijs en voordelen voor de korte termijn. Aan de adviseur de taak om in korte tijd zijn klant te overtuigen van de keuze met de beste voorwaarden. “Sommige verzekeraars baseren hun premies op hun totale schadelast. Een werkgever die veel doet aan preventie en re-integratie, ziet dat dan niet terug in een lagere premie. Andere verzekeraars kijken juist naar individuele werkgevers. Daarnaast stelt de ene verzekeraar de voorwaarde dat een zieke medewerker al na twee dagen wordt aangemeld. Bij een andere partij is dat 26 weken of 42 weken. Dat verschil heeft grote gevolgen voor de administratieve druk”, schrijft Wiertsema.

Deadline

Ondernemers die ervoor kozen om zieke werknemers per 2017 bij het UWV te verzekeren, hebben vanaf volgend jaar weer de mogelijkheid om dat via een verzekeraar te doen. Dan moeten ze hun aanvraag voor 1 oktober hebben ingediend. De Adfiz-directeur verwacht daarom dat het tegen die deadline nog veel drukker wordt bij de verzekeraars. Hij roept daarom op om sneller te offreren.  “Dat is niet alleen in jullie eigen belang, niet alleen in dat van de adviseur, maar vooral ook in het belang van de klant”, aldus Wiertsema.

Reageer op dit artikel