nieuws

Wiertsema: “Als een risico nu onverzekerbaar is, moeten we daar ook nu iets aan doen’

Schade 1375

Onverzekerbaarheid afdoen als een golfbeweging waarin vanzelf weer een periode aanbreekt dat moeilijke risico’s wel verzekerbaar worden, vindt Adfiz-directeur Enno Wiertsema te simpel. “Daar kunnen we niet op wachten. Onverzekerbaarheid beperkt het ondernemerschap, daar moeten we wat aan doen.” Hij roept verzekeraars op te focussen op de daadwerkelijke risico’s in plaats van op uiterlijke kenmerken.

Wiertsema: “Als een risico nu onverzekerbaar is, moeten we daar ook nu iets aan doen’

Wiertsema sprak onlangs een van de Adfiz-leden die dekking zocht voor een ondernemer met een kitesurfschool. In Nederland kon hij dat risico niet onderbrengen, over de grens bij een Duitse verzekeraar lukte dat wel. “Dus in Duitsland verzekeren ze nu een kitesurfschool in Scheveningen. Ze kunnen het niet uitspreken, maar wel verzekeren”, aldus Wiertsema.

Golfbewegingen

De Adfiz-directeur vertelde de anekdote woensdagmiddag op het event Bijzondere Risico’s van vakblad VVP. De middag stond voor een belangrijk deel in het teken van onverzekerbaarheid. Taxichauffeurs, dakdekkers, de agrosector, recyclebedrijven, ze passeerden allemaal de revue. En dus ook de kitesurfondernemer.

De suggestie dat (on)verzekerbaarheid onderhevig is aan golfbewegingen, verwees Wiertsema in het kennis- en ontmoetingscentrum van assurantiebeurs VNAB resoluut naar de prullenbak. Aan de constatering dat een moeilijk risico vanzelf weer verzekerbaar wordt, heb je niets volgens hem. “Je zult er maar op moeten wachten als klant. Dat kan niet. Dus als op dit moment iets onverzekerbaar is, moeten we daar nu wat aan doen.”

Verschraling in Agro

In de korte afsluitende discussie kwam dit opnieuw ter sprake toen Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, erkende dat het aanbod in de agrosector op dit moment aan het verschralen is. “Maar,” voegde hij daaraan toe, “vroeg of laat zal er weer meer aanbod komen als de prijs omhoog is gegaan.”

“Ik help het je hopen”, reageerde Wiertsema. “Maar dat is niet iets wat ik morgen tegen een klant kan zeggen.”

Als het eigen risico exorbitant hoog is, is het niet meer interessant om te verzekeren

Vier vormen van onverzekerbaarheid

Eerder op de middag had zowel Weurding als Wiertsema vier vormen van onverzekerbaarheid op een rij gezet. Beiden onderscheiden ze letterlijke onverzekerbaarheid (overstromingsrisico van primaire zee- en rivierdijken), onverzekerbaarheid door concentratie of verschraling van het aanbod (pleziervaartuigen), onverzekerbaarheid als het gevolg van big data (met vergaande premiedifferentiatie tot gevolg) en praktische onverzekerbaarheid.

Exorbitant hoge eigen risico’s

Bij die laatste categorie legden de Verbond-voorman en de Adfiz-directeur net een ander accent. Weurding noemde de taxichauffeurs en bezorgscooters in deze categorie, vanwege hun hoge schadelast. Wiertsema definieerde praktische onverzekerbaarheid juist aan de hand van hoge premies. Die zijn in sommige gevallen zo hoog dat een ondernemer of particulier die niet meer kan betalen. Wiertsema: “Ook het eigen risico valt hieronder. Als het eigen risico exorbitant hoog is, is het niet meer interessant om te verzekeren.”

Preventie

Ook over de oplossingen voor onverzekerbaarheid verschilden Weurding en Wiertsema van mening. “Er kan heel veel als je maar dicht op de klant zit en hem helpt risico’s te voorkomen”, hield Weurding de zaal voor. Hij dichtte de adviseur een belangrijke rol toe: ken je klant, en zorg dat hij preventiemaatregelen neemt.

Focus op goede dekking

“Preventie, preventie, preventie”, zei ook Wiertsema over wat je als adviseur kunt doen in de strijd tegen onverzekerbaarheid. “En risicomanagement, de stap die daaraan voorafgaat.” Maar de Adfiz-directeur wil ook dat de wetgever, toezichthouder en verzekeraars inspanningen doen. Solvency II is belangrijk, erkende hij, maar wat hem betreft laten verzekeraars zich niet enkel leiden door solvabiliteitsdenken. “De primaire focus van verzekeraars moet het bieden van goede dekkingen zijn, niet kostenbeheersing.”

Boos op Volvo

In de afsluitende discussie zette Turien-directeur Peter van Geijtenbeek vraagtekens bij wat je allemaal van verzekeraars kunt verwachten. “Verzekeraars zijn private organisaties die hun eigen beleid mogen bepalen. Je kunt van een private organisatie niet verwachten dat ze de verantwoordelijkheid voor een maatschappelijk probleem op zich nemen. Ik ben een Volvo-rijder en heb het heel lang jammer gevonden dat Volvo geen elektrische auto’s maakte. Maar moet ik daar boos over worden op Volvo?”

Het feit dat een ondernemer een recyclingbedrijf heeft, betekent niet dat hij per definitie onverzekerbaar is

Spreadsheetmanagement

Wiertsema had toen zijn oproep aan verzekeraars al gedaan. Wat hem betreft moeten verzekeraars stoppen met een hele sector over één kam te scheren. “Stop niet met het verzekeren van een hele sector of subsector. Als er een klant tussen zit die goed bezig is, moet je die gewoon kunnen verzekeren. Focus op de risico’s in plaats van op uiterlijke kenmerken. Het feit dat een ondernemer een recyclingbedrijf heeft, betekent niet dat hij per definitie onverzekerbaar is. Als hij alles keurig gecompartimenteerd opslaat, is dat best te verzekeren. Houd eens op met spreadsheetmanagement”, aldus Wiertsema.

Ethisch kader

Waar in het geval van de recycle-ondernemer een individuele aanpak de voorkeur geniet, waarschuwden Wiertsema en Weurding eensgezind voor doorslaande premiedifferentiatie die mogelijk wordt door big data. “We kunnen met big data een risicoberekening maken voor n=1”, aldus Weurding. “Maar de vraag is of we dat moeten willen. Die discussie moeten we voeren. Ik zou graag zien dat we op marktniveau een ethisch kader scheppen.”

Tegelijkertijd kan big data een zegen zijn. Weurding noemde de voorbeelden van hiv- en borstkankerpatiënten die door meer inzicht in data beter verzekerbaar zijn geworden. Volgens Wiertsema gaat het hierbij echter niet om big data, maar om betere statistische analyses. Voor ‘echte’ big data ziet hij een rol weggelegd bij het nemen van gerichte preventiemaatregelen. De technologie inzetten om “het perfecte risicoprofiel per klant uit te snijden” wil hij beslist niet. “Dat is de bijl aan de wortel van de solidariteit van het verzekeringsstelsel.”

Reageer op dit artikel