nieuws

Verzekeringsfraudeur vaker in de kraag gevat

Schade 4898

Verzekeraars slagen er steeds vaker in om gevallen van verzekeringsfraude op te sporen. In 2018 heeft dit alleen al voor claims rond stormschade een besparing opgeleverd van ruim € 300.000. Het gaat hier om schademeldingen als gevolg van de januaristorm.

Verzekeringsfraudeur vaker in de kraag gevat

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) kreeg in 2018 voor het vijfde achtereenvolgende jaar meer meldingen van incidentonderzoeken van verzekeraars. Verzekeraars kunnen zich hier melden als ze fraude vermoeden. Het ging om in totaal 5.742 meldingen, wat neerkomt op een stijging van bijna 8,9% ten opzichte van 2017.

Meer meldingen

Manager Roelof Visscher van het CBV, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, is blij met de toenamen van het aantal meldingen. “Uiteraard niet als dat betekent dat er meer wordt gefraudeerd, maar wel omdat het delen van informatie ons als sector in staat stelt om meer fraude op te sporen.” Visscher zag vooral de meldingen over stormschade stijgen: van 34 valse claims in 2017 naar bijna 80 in 2018. Verzekeraars hebben daarmee minstens € 314.000 bespaard. In 2017 werd een besparing van € 123.000 gerealiseerd.

Totale fraude-omvang pas later bekend

Hoeveel fraudegevallen over het hele jaar 2018 opgespoord konden worden en welk bedrag hiermee is gemoeid, is op dit moment nog niet bekend. Die cijfers zijn na de zomer beschikbaar. Een deel van de meldingen van vermoedelijke fraude wordt nu nog onderzocht. De cijfers over fraude rond stormschades staan inmiddels wel vast, omdat vorig jaar sprake was van slechts één storm, aan het begin van het jaar. Deze storm van 18 januari waar een deel van Europa mee te maken kreeg, richtte voor tientallen miljoenen euro’s schade aan in Nederland.

Reageer op dit artikel