nieuws

Verzekeraars vangen bot bij gerechtshof: autobrand na verwijtbare diefstal is gedekt

Schade 4611

Ook bij een gestolen auto kan een verzekerde een verzekerbaar belang hebben. Dat bevestigde het gerechtshof in Den Bosch dinsdag in een hogerberoepszaak die was aangespannen door Delta Lloyd, ASR, Reaal, Allianz en Generali. De kantonrechter had de verzekeraars al veroordeeld tot het uitkeren van 12.750 euro voor een auto waarvan de diefstal niet gedekt was – omdat het voertuig onbeheerd met sleutels was achtergelaten – maar de autobrand die er een week later op volgde wel. Het hof bekrachtigt dat vonnis.

Verzekeraars vangen bot bij gerechtshof: autobrand na verwijtbare diefstal is gedekt

De beroepszaak van de verzekeraars, onder leiding van Delta Lloyd (inmiddels NN), was gericht tegen een man die zijn auto achterliet langs de akker waarop hij werkte. De sleutels liet hij in het voertuig om ze niet tijdens het werk kwijt te raken. Na een halfuur ontdekte hij dat zijn auto weg was. De diefstal was niet gedekt, aangezien de man niet voldoende heeft gedaan om die te voorkomen. Een week later wordt de auto uitgebrand teruggevonden. De kantonrechter besliste dat de brandschade wel gedekt is en veroordeelde de verzekeraars tot schadevergoeding.

Verzekerbaar belang

In hoger beroep betogen de verzekeraars dat de dekking is geschorst. Bovendien ontbrak na de diefstal een verzekerbaar belang voor de verzekerde. Het gerechtshof verwerpt die redenering. “Met de diefstal van de auto heeft de man weliswaar de feitelijke macht over de auto verloren, maar hij heeft zijn belang bij (het terugvinden van) de auto behouden zolang de auto niet teniet is gegaan. Daarmee heeft hij ook na de diefstal een verzekerbaar belang behouden, te weten een recht op vergoeding van vermogensschade als gevolg van brand aan het voertuig.”

Voorwaarden niet duidelijk genoeg

Vervolgens wijzen de verzekeraars op artikel 3 in de polisvoorwaarden. Daarin staat het begrip gebeurtenis omschreven. Dat is volgens de polis “een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, die één oorzaak heeft en die schade aan personen en/of zaken tot gevolg heeft”.

De verzekeraars stellen dat ze hiermee beogen dat als er sprake is van een niet onder de dekking vallend evenement, zij ook geen dekking hoeven te bieden voor iedere vorm van mogelijke schade die het gevolg is van dat niet-gedekte evenement. Volgens het hof blijkt die betekenis echter niet zonder meer uit de voorwaarden. De verzekeraars hadden de voorwaarden op dat punt duidelijker moeten opstellen. Ze hadden daarin een bepaling op moeten nemen dat na een diefstal waarbij onvoldoende zorg in acht is genomen, iedere verdere verzekeringsdekking voor brandschade zou komen te vervallen.

Gevolgschade

Evenmin gaat het hof mee in de stelling dat de brandschade het gevolg is van de verwijtbare diefstal. Omdat er geen dekking is voor diefstal is er ook geen dekking voor (gevolg)schade door brand, aldus de verzekeraars. Het hof: “De diefstal vond plaats op 20 juni 2015, op 27 juni 2015 heeft de brand in de auto plaatsgevonden. De enkele, niet met concrete feiten onderbouwde, stelling dat er een verband is tussen het gebruik van het voertuig en de direct erna aangestoken brand is onvoldoende om te kunnen concluderen dat de schade als gevolg van de brand het gevolg is van de (verwijtbare) diefstal.”

De kantonrechter had al gesteld dat na diefstal niet per definitie brand volgt. Veel gestolen auto’s worden omgekat of verdwijnen over de grens.

Eigen risico

Het gerechtshof bekrachtigt daarmee het vonnis van de kantonrechter. De uit te keren schadevergoeding gaat wel € 150 omlaag. De kantonrechter was vergeten het eigen risico in mindering te brengen op de te betalen schade. De verzekeraars moeten uiteindelijk € 12.600 overmaken aan de akkerbouwer.

Reageer op dit artikel