nieuws

Aon: Bedrijfsleven loopt steeds meer risico

Schade 1084

De Europese veiligheidsomgeving wordt steeds complexer. Islamitisch en extreemrechts terrorisme leiden tot kwetsbaarheden voor bedrijven en de maatschappij. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van risico- en verzekeringsadviseur Aon.

Aon: Bedrijfsleven loopt steeds meer risico

Aon stelde samen met Continuum Economics en The Risk Advisory Group de zogeheten Aon Risk Maps 2019 samen op basis onderzoek naar politieke risico’s, terrorisme en politiek geweld in de wereld. Dit jaar is het beeld complexer door een heropleving van populisme in de politiek. Deze politieke verschuiving leidt potentieel tot tweespalt en kan in sommige gevallen zelfs extreme ideologieën in de hand werken die de op regelgeving gebaseerde Europese orde aanvechten.

Nieuwe risico’s

Deze kwesties brengen nieuwe risico’s voor het bedrijfsleven met zich mee. Die lopen uiteen van de veiligheid van werknemers en eigendommen door toenemende terrorismedreiging tot de gevolgen van populistisch overheidsbeleid voor toeleveringsketens en investeringen. Organisaties kunnen met diverse risicomanagementoplossingen inspelen op deze uitdagende omstandigheden.

Terroristische risico’s

“We zien ook in andere onderzoeken, zoals onze Global Risk Management Survey, dat geopolitieke risico’s een flinke impact hebben op het bedrijfsleven – meer dan terroristische risico’s. Politiek beleid kan steeds vaker een oorzaak zijn van een bedrijfscrisis. Dit toont het belang van het breed kijken naar risico’s, het anticiperen en voorbereiden op mogelijke bedreigingen en incidenten en daarmee het investeren in weerbaarheid en veerkracht,” zegt Alex van den Doel, Managing Director van Aon Global Risk Consulting bij Aon Nederland.

Verzekeringsdekking

“Bedrijven die actief zijn in gebieden waar het politieke risico hoog is, kunnen zich verzekeren tegen overheidsbesluiten die handelsbeperkend zijn. Ook is er verzekeringsdekking beschikbaar om bedrijven te beschermen tegen de dreiging en de gevolgen van terrorisme.”

Reageer op dit artikel