nieuws

Duitse digitale schadeverzekeraar betreedt Nederlandse volmachtmarkt

Schade 9645

Rhion.digital betreedt als nieuwe risicodrager op 1 januari 2020 de Nederlandse markt. De Duitse digitale schadeverzekeraar gaat exclusief samenwerken met leden van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Die is ook nog in onderhandeling met een tweede buitenlandse risicodrager over toetreding.

Duitse digitale schadeverzekeraar betreedt Nederlandse volmachtmarkt

Rhion is een digitale schadeverzekeraar en onderdeel van de Rheinland Versicherungsgruppe. Het bedrijf gaat een vestiging in Nederland opzetten en wil producten aanbieden die zijn toegesneden op de Nederlandse markt. NVGA-directeur Ron Gardenier maakte de entree van Rhion woensdagochtend bekend tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVGA in Den Haag. Rhion gaat zich sec op gevolmachtigden richten. Alleen NVGA-leden kunnen met de Duitse risicodrager samenwerken.

Verschraling

“De NVGA vindt de huidige verschraling van het aanbod niet in het belang van de klant aangezien hij daardoor minder keuze heeft. Als nieuwe toetreders honderd procent geloof hebben in het volmachtkanaal en in staat zijn om goede proposities in de markt te zetten voor volmachtbedrijven en hun klanten, dan beschouwen wij dat als gezonde marktwerking. Rhion is zo’n nieuwe partij en daarom zijn we blij met haar komst”, zegt Gardenier in een persbericht.

Onwenselijk plafond

Volgens de NVGA-voorzitter hoeven verzekeraars actief op de Nederlandse markt de komst van Rhion niet te zien als een bedreiging. “Uitgaan van eigen kracht is mijn devies in deze. Ook signaleren we dat steeds meer volmachtgevers een plafond hanteren in hun volmachttekening wat gezien de groei in het kanaal niet wenselijk is. Dat is eveneens een reden waarom wij ons inspannen voor alternatieve capaciteit en de komst van nieuwe partijen uit het binnen- en buitenland willen faciliteren.”

In gesprek met nog een partij

Volgens Gardenier was voor het binnenhalen van de Duitsers een lange adem nodig. Er is meerdere jaren over onderhandeld. En Rhion is wat hem betreft niet de laatste buitenlandse partij die de NVGA naar Nederland weet te halen. “De aanhouder wint, kunnen wij wel zeggen en wij gaan verder. Er loopt nog een ander traject met eveneens een buitenlandse verzekeraar en we zijn ervan overtuigd dat ook deze partij de eindstreep gaat halen”, zei hij tijdens de ledenvergadering.

“Meer verzekeraars betekent meer concurrentie. En concurrentie leidt tot gezonde marktwerking in de vorm van nieuwe producten en diensten en meer keuzemogelijkheden voor consumenten, bedrijven en instellingen”, aldus Gardenier.

Geautomatiseerde diensten

“Het bedrijfsmodel van de Nederlandse verzekeringsmarkt past heel goed bij ons profiel als digitale schadeverzekeraar met sterk geautomatiseerde processen en diensten”, zegt Christoph Buchbender, lid van de raad van bestuur van Rhion.

Rhion maakt deel uit van de Rheinland Versicherungsgruppe. Dat bedrijf is al actief in Nederland. Rheinland is onder andere eigenaar van Callas, aanbieder van woonlastenverzekeringen en ORV’s. De Duitse verzekeraar heeft een kantoor in Amsterdam.

Reageer op dit artikel