nieuws

De Goudse en Anker Insurance gaan samenwerking aan

Schade 1948

De Goudse en Anker Insurance hebben overeenstemming bereikt over een samenwerkingsverband. De basis voor de samenwerking wordt gevormd door een aandelenparticipatie van De Goudse in Anker Insurance van 30%.

De Goudse en Anker Insurance gaan samenwerking aan

De komende jaren gaan De Goudse en Anker Insurance werken aan de invulling van een structurele samenwerking, gericht op wederzijdse versterking, waarbij Anker Insurance haar zelfstandigheid behoudt.

Nicheverzekeraar

Anker Insurance heeft als niche- en doelgroepverzekeraar drie hoofdactiviteiten: Anker Crew Insurance, Anker Travel Insurance en Anker Rechtsbijstand. De bruto premieomzet van Anker Insurance is ongeveer € 18 miljoen en de solvabiliteitsratio is 242% (2018).

De Goudse biedt een brede mkb-propositie en richt zich daarnaast op niches die hier goed bij aansluiten. Zo is De Goudse sterk in expat- en inkomensverzekeringen, wat veel raakvlakken heeft met de crew- en reisverzekeringen van Anker Insurance.

Reageer op dit artikel