nieuws

‘Markt inkomensverzekeringen groeit dit jaar met 4%’

Schade 1764

De markt voor inkomensverzekeringen is vorig jaar met 1,7% gegroeid, meldt Baken Adviesgroep. Dit jaar wordt zelfs een groei van 3,8% verwacht.

‘Markt inkomensverzekeringen groeit dit jaar met 4%’

Naar verwachting blijft de inkomensmarkt de komende vijf jaar aantrekken, maar wordt de procentuele groei richting 2022 kleiner, aldus Baken. Na de sterke groei van dit jaar vlakt de toename af tot 1% in 2022. “De Nederlandse loonsom groeit in 2018 met 4,2%. De groei van de loonsom per fte is echter veel kleiner met 1,4%. De loonsom zal de komende jaren blijven stijgen, maar wel in mindere mate. Naar verwachting is de groei in 2022 nog maar 0,6%.” De brutolonen zijn met 1,4% toegenomen.

Groei in aov

In 2018 is de markt voor aov’s voor het eerst in jaren weer gegroeid, meldt Baken. Die groei is naar verwachting 1,2%. “Deze groei wordt gedreven door een flinke opleving in het aantal zmp’ers (zelfstandigen met personeel). De komende drie jaar daalt het premievolume niet verder en blijft de totale marktomvang constant.”

Verzuimmarkt plust bijna 6%

De groei van de ziekteverzuimmarkt bedroeg vorig jaar naar schatting 5,6%. “De markt groeit sinds 2014 met gemiddeld bijna 5% en daarmee behoort ziekteverzuim tot een van de snelst groeiende productclusters binnen de inkomensmarkt. Deze groei wordt gedreven door een toename van de verzekerde loonsom, die in de afgelopen vier jaar met maar liefst 20% is gestegen. Dit komt met name door de flinke toename in het aantal werknemers.”

Ook de gemiddelde verzuimpremie stijgt. “Belangrijkste factor hierachter is het ziekteverzuimpercentage: in 2018 steeg deze tot een nieuwe hoogte van 4,3%. Opvallend is dat het verzuim in vrijwel elke sector toeneemt. De verwachting is dat deze trend de komende jaren zal doorzetten en als gevolg de gemiddelde premie in de markt verhoogt.”

De omzet in de markt voor WGA-eigenrisicodragers is met 2,4% toegenomen in 2018, vooral dankzij de groei van de verzekerde loonsom. “Het WIA-Aanvullend product is in termen van premievolume het snelst groeiend op de inkomensmarkt. In 2018 nam deze met 7,6% toe. Belangrijkste factor achter deze groei is de toenemende loonsom.”

Platformeconomie en robotisering

Volgens Baken biedt de groeiende platformeconomie een kans in de aov-markt. “De verwachting is dat de platformeconomie tot 2025 groeit tot 400.000 medewerkers. Dit betekent dat er de komende 7 jaar ruim 350.000 platformwerkers in Nederland bijkomen, een flinke toename in het aantal zelfstandigen.” Robotisering heeft geen negatief effect op de arbeidsmarkt, aldus het bureau. “Deze robotisering verhoogt de productiviteit van hoger opgeleid personeel, wat het gemiddelde loon over de lange termijn juist ten goede komt. Dit effect wordt geschat op 14% loonstijging tot 2025 voor hoger opgeleiden ten opzichte van 7% voor lager opgeleiden.”

Reageer op dit artikel