nieuws

Ingrid Visscher (de Vereende) over onverzekerbaarheid: ‘Een premie ter hoogte van het risico kan niet de bedoeling zijn’

Schade 8780

Ingrid Visscher (de Vereende) over onverzekerbaarheid: ‘Een premie ter hoogte van het risico kan niet de bedoeling zijn’

Directeur Ingrid Visscher van de Vereende spreekt niet graag van onverzekerbaarheid. Volgens haar is daar namelijk vaak geen sprake van: voor bijna elk risico is een oplossing te vinden. Bij een reguliere verzekeraar, bij de Vereende of op de beurs. Dat het moeilijker wordt, merkt ze echter wel, en zeker de potentiële invloed van machine learning baart haar zorgen. Haar bedrijf groeide in drie jaar tijd fors. “Verzekeraars worden kritischer en onbedoeld bijeffect is dat complexe en minder aantrekkelijke risico’s minder snel een plekje vinden.”

Van moeilijke risico’s gaat het hart van veel medewerkers van de Vereende sneller kloppen, vertelt directeur Ingrid Visscher. Zo ook het hare. “Dan kunnen we onze vakkennis en creativiteit inzetten voor klanten.”

Wat dat betreft heeft ze het tij mee. Zowel het Verbond als Adfiz betitelde (on)verzekerbaarheid tot speerpunt. Niet zonder reden, ook de Vereende merkt dat vooral sommige zakelijke risico’s – zoals taxichauffeurs en koeriersdiensten – steeds minder makkelijk onderdak vinden bij reguliere verzekeraars. Het leidde tot groei die sneller ging dan Visscher eigenlijk wilde. “In drie jaar tijd zijn we qua premie-inkomsten verdubbeld. Het is een enorme uitdaging om dat goed te managen: er komt veel werk op je af – offertes afgeven, polissen opmaken, schades afhandelen – en tegelijkertijd moet je de portefeuille gezond houden. Je moet risico’s tegen de juiste voorwaarden en premie verzekeren.”

In 2017 groeide het premie-inkomen met een kwart, maar boekte de Vereende een verlies van ruim € 4,3 miljoen euro. Bovendien zakte de solvabiliteit ver in. Premieverhogingen waren onvermijdelijk. Visscher: “Aan de ene kant hebben wij het makkelijk. Klanten vertrekken niet massaal als wij aan de premieknop draaien. Aan de andere kant willen we daar terughoudend in zijn, want vaak kunnen klanten geen andere kant op.”

Hoe staan jullie er een jaar later voor, stemmen de cijfers alweer vrolijker?
“We zijn 2018 aan het afsluiten, dus ik kan nog niet veel zeggen. We zien wel dat ons rendement enorm is verbeterd. Ook schurkt de solvabiliteit weer aan tegen het gewenste niveau (de interne norm van 150%, terwijl die eind 2017 134% bedroeg, red.). We hebben actief aan herstel gewerkt. Niet alleen door de premies te verhogen, we hebben ook gekeken naar onze herverzekeringsarrangementen en naar onze kosten. Een interne verbouwing hebben we bijvoorbeeld niet gedaan.”

Taxi’s zijn echt niet zo’n heel bijzonder risico en verreweg het grootste deel van de taxichauffeurs zit ook nu bij een gewone verzekeraar

Hangt jullie groei een-op-een samen met dat andere verzekeraars steeds vaker nee verkopen tegen moeilijkere risico’s?
“Er zijn twee dingen die onze groei veroorzaken. In 2016 hebben wij onze hand opgestoken: hier zijn we, wij hebben een mooie missie om een maatschappelijke rol in de verzekeringsbranche te spelen, kom maar op met je vraagstukken en handel! Maar het grote effect komt van verzekeraars die kritisch zijn geworden op hun risico’s. De schadelast staat onder druk in een concurrerende markt. Dat heeft gevolgen voor de premies en dat leidt tot een kritische houding, door betere inzichten zijn verzekeraars steeds beter in staat om te selecteren. Onbedoeld bijeffect is dat bepaalde risico’s minder snel een plekje vinden.”

Zijn dat zowel particuliere als zakelijke risico’s?
“Particulier groeit ook, maar dat is een stabiele portefeuille. De grote groei bij ons komt van zakelijke risico’s, vooral taxichauffeurs en koeriersdiensten, de bezorgbrommers.”

Is het denkbaar dat jullie rol ook weer krimpt doordat reguliere verzekeraars die risico’s weer gaan verzekeren?
“Ik verwacht dat we de komende jaren nog blijven groeien, maar er zullen ook branches teruggaan naar verzekeraars als zij in staat blijken die risico’s weer te verzekeren. Voor taxi’s verwacht ik echt dat dat gaat gebeuren, dat die weer door de markt worden geabsorbeerd. Dat is echt niet zo’n heel bijzonder risico en verreweg het grootste deel van de taxichauffeurs zit ook nu bij een gewone verzekeraar.”

Ik wil niet over onverzekerbaarheid spreken als maar twee verzekeraars een risico accepteren

Het brengt Visscher op de vraag wat we eigenlijk moeten verstaan onder onverzekerbare risico’s. “Is iets onverzekerbaar als maar twee of drie verzekeraars dekking bieden? Of als alleen de Vereende een oplossing heeft? Of helemaal niemand? Ik wil niet over onverzekerbaarheid spreken als maar twee verzekeraars een risico accepteren. Natuurlijk, er is dan minder keus, maar we moeten verzekerbaarheid niet complexer maken dan het is.”

Onverzekerbaarheid komt volgens Visscher vooral door een slecht schadeverloop van een individuele klant of een hele branche (de bezorgbrommers, zie kader). “De vraag is dan hoe de bereidheid is om preventiemaatregelen te nemen. Wil iemand daar niet aan, dan vind ik onverzekerbaarheid niet zo erg. Laat iemand maar door die hoepel springen.” Daarnaast ontstaat volgens de Vereende-directeur een vorm van onverzekerbaarheid doordat er nieuwe risico’s ontstaan, waar de markt nog geen oplossing voor heeft, of die alleen een heel kleine groep raken waardoor er geen belangstelling is bij verzekeraars.”

De vraag is hoe de bereidheid is om preventiemaatregelen te nemen. Laat iemand maar door die hoepel springen

Is iets onverzekerbaar als alleen de Vereende het wil verzekeren?
“Het prijskaartje wordt iets hoger, maar ik vind het nog steeds verzekerbaar. Sommige risico’s zijn echt onverzekerbaar, maar dat is als bedrijven niet bereid zijn om preventiemaatregelen te treffen. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien in de recyclingbranche.”

Zijn er beroepsgroepen die je graag zou verzekeren, maar waarbij het ook jullie niet lukt?
“Binnen de branches die wij bedienen vinden, en binnen onze eigen criteria, vinden we bijna altijd wel een plekje. Sommige industriële brandrisico’s zijn voor ons te groot, dan zeggen we nee. Maar die vinden via de beurs een oplossing.

Het moet binnen onze missie passen en bedrijfseconomisch en verzekeringstechnisch verantwoord zijn. Bovendien doen we het niet als andere verzekeraars al een oplossing bieden. We zijn bijvoorbeeld gestopt met coassurantietekening. Een bewuste keuze. Dat zijn meestal beursachtige risico’s waar we niet het ultieme verstand van hebben en die niet goed in onze portefeuille passen. Je kunt je ook afvragen of er sprake is van schaarste. Die laatste 10% waar wij voor worden gevraagd, vindt in de markt ook wel een plekje.”

Big data en machine learning stellen verzekeraars in staat nog nauwkeuriger risicogroepen uit hun portefeuille te houden. Verwacht je dat hierdoor meer risico’s bij de Vereende terechtkomen?
“Zeker dat zien we nu al. De ontwikkeling op het gebied van data gaat heel hard en het is natuurlijk legitiem om daar gebruik van te maken. Inzicht in data maakt het verzekeraars ook mogelijk dingen te verzekeren die weinig aantrekkelijk leken. Ik kan me voorstellen dat als je verder inzoomt op de schadelast van bepaalde gebouwen of voertuigen, het risico kan op basis van data-analyse ook blijken mee te vallen.

Als wij ook zouden gaan calculeren op risiconiveau, dan heb je het echt over onverzekerbaarheid

Aan de andere kant kan de toenemende invloed van data en AI leiden tot bijna individuele premieberekening. Dat staat op gespannen voet met het solidariteitsprincipe. Dat is een thema waar we over praten. Er komt veel op ons af, maar wij zijn bij de Vereende terughoudend met vergaande premiedifferentiatie. Als wij ook zouden gaan calculeren op risiconiveau, dan heb je het echt over onverzekerbaarheid. Dan gaat iemand een premie ter hoogte van het risico betalen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Wat gaat de overhand krijgen? Gaat meer inzicht door data tot betere verzekerbaarheid leiden of tot steeds individuelere risico’s?
“Ik denk dat laatste.”

Baart je dat zorgen?
“Het is zeker een zorg. Niet alleen van mij trouwens, van alle verzekeraars. Ook binnen het Verbond wordt hier veel overgesproken.”

Is het een beweging die tegen te houden is?
“We staan aan het begin van de ontwikkeling en er zijn nu nog geen uitwassen, maar het is echt belangrijk dat we hier over spreken. Dat wordt ook gedaan. Het Verbond is twee jaar geleden gestart met de Solidariteitsmonitor. Daar zijn nog geen grote conclusies uit te trekken, maar het is wel een stap om het onderwerp bespreekbaar te maken. Dit is niet een probleem van de Vereende. Data vormen een kans en uitdaging voor de hele branche.”

Brommers en Birò’s

Visscher noemt de campagne die de Vereende startte met Veilig Verkeer Nederland rondom maaltijdbezorgers een goed voorbeeld van de werkwijze van de verzekeraar. Een vlogger somt in straattaal vijf verkeersregels op voor pizzakoeriers en bestuurders van andere bezorgbrommers. Van ‘Ik gass ‘m rustig’ tot ‘Ik draag een helm en doe ‘m stav’. Visscher: “Met deze campagne proberen we de verkeersveiligheid te vergroten en de schadelast terug te dringen.”

Bij de acceptatie van risico’s kijkt de Vereende net zo goed naar de voorwaarden en het eigen risico als naar de premie. Voor werkgevers geldt bijvoorbeeld een lager eigen risico als hun koeriers een certificaat halen van een verkeersveiligheidstraining.

Daarnaast heeft de Vereende zogenaamde Birò’s – een brommobiel-achtige auto die de laatste jaren aan populariteit wint, en niet alleen onder senioren – uitgesloten van verzekering als ze voor bezorgdiensten worden gebruikt. “Slimme restauranthouders gebruikten de Birò voor koeriersactiviteiten en verzekerden dit voertuig als invalidenvoertuig. Lekker makkelijk want dan mag de Birò op de stoep en de bestuurder ervan heeft geen rijbewijs nodig. Het is echter geen invalidenvoertuig, maar een brommobiel en moet als zodanig worden verzekerd en de bestuurder ervan moet zich aan de verkeersregels voor brommobielen houden. Dus een Birò, die voor bezorgdoeleinden wordt gebruikt, verzekeren als invalidenvoertuig is bij de Vereende niet mogelijk”, aldus Visscher.

Reageer op dit artikel