nieuws

Hoekstra verwijst naar Verbond voor beantwoording Kamervragen taxiverzekeringen

Schade 3678

Minister Wopke Hoekstra heeft geen inzicht in de ontwikkeling van het aanbod van taxiverzekeringen en de premieontwikkeling. Het Verbond van Verzekeraars heeft, naar aanleiding van Kamervragen, bij de minister aangegeven hier desgewenst wel onderzoek naar te willen instellen.

Hoekstra verwijst naar Verbond voor beantwoording Kamervragen taxiverzekeringen

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft Hoekstra een aantal vragen voorgelegd over taxiverzekeringen. Aanleiding hiervoor is dat taxichauffeurs relatief vaak bij ongelukken zijn betrokken, waardoor onverzekerbaarheid dreigt.

Aanbod taxiverzekeringen

De Kamercommissie heeft de minister gevraagd de ontwikkeling van het aanbod van taxiverzekeringen in de afgelopen vijf jaar inzichtelijk maken. Volgens Hoekstra is die informatie niet bij mijn ministerie, noch bij De Nederlandsche Bank of het Verbond van Verzekeraars bekend. “DNB beschikt over een sectorbreed beeld op het niveau van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen en overige motorrijtuigverzekeringen, waaronder taxiverzekeringen vallen, maar niet specifiek ten aanzien van taxiverzekeringen.”

De minister stelt dat het aantal verzekeraars voor taxiverzekeringen is afgenomen. “Er zijn thans minimaal vier verzekeraars die taxiverzekeringen aanbieden waaronder de Vereende, een verzekeraar die zich specifiek richt op moeilijk verzekerbare risico’s. Ik sluit niet uit dat ook andere verzekeraars nog taxiverzekeringen in de boeken hebben staan.”

Gemiddelde premies

De commissie vroeg Hoekstra tevens om de ontwikkeling van de gemiddelde premies van Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekeringen, WA+-verzekeringen en volledige cascoverzekeringen in de afgelopen vijf jaar inzichtelijk te maken. “Ook deze informatie is niet bij mijn ministerie, DNB of het Verbond van Verzekeraars bekend”, aldus de minister die aangeeft dat het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond wel de ontwikkeling van de totale premievolumes voor motorrijvoertuigen bijhoudt, maar die niet uitsplitst naar taxiverzekeringen.

Eerdere Kamervragen

Ook vroeg de commissie om bij de verzekeraars te achterhalen waarom er minder verzekeringen zijn en wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van de premiebedragen. Diezelfde vragen zijn vorig jaar ook al gesteld door Roald van der Linde (VVD) en Mahir Alkaya (SP). “Toen ben ik op de oorzaken van gesignaleerde ontwikkelingen in de taximarkt ingegaan. Mijn recente navraag bij het Verbond heeft geen ander beeld opgeleverd.” Samengevat zijn de redenen, zoals beschreven in mijn eerdere beantwoording: “Het gemiddelde aantal schades per polis en de gemiddelde schadelast per ongeval is toegenomen. Er is sprake van een correctie op dalende winstmarges of verliezen die verzekeraars in eerdere jaren op deze portefeuille hebben gelden. Auto’s bevatten duurdere elektronica en materialen die ook schadeherstel kostbaarder maken. Het verzekeren van taxi’s is van oudsher een moeilijk verzekerbaar risico met een beperkt aantal aanbieders.”

Uitvraag onder leden Verbond

Met betrekking tot de eerste twee vragen heeft het Verbond van Verzekeraars aangegeven bereid te zijn een uitvraag bij haar leden te doen om meer specifieke informatie over de gevraagde ontwikkelingen te verkrijgen. “Daarbij moet worden bezien of en in hoeverre het informatie-technisch en juridisch, onder meer mededingingsrechtelijk, haalbaar is om deze informatie te achterhalen en binnen welke termijn dit kan plaatsvinden. Indien ik nadere informatie van het Verbond van Verzekeraars ontvang zal ik u zo spoedig mogelijk informeren.”

Reageer op dit artikel